Гинекомастията представлява уголемяване на млечните жлези при мъже, предизвикано от хормонален дисбаланс в съотношенията на тестостерона и естрогените. Тя може да засегне и двете или само едната млечна жлеза. При новородени, деца преминаващи в периода на пубертета, както и възрастни мъже може да се наблюдава гинекомастия, в резултат на естествени хормонални изменения, въпреки че е възможно да има и други подлежащи причини. В общи линии гинекомастията не представлява дебилитизиращ медицински проблем, а козметично състояние, което често създава проблеми със самочувствието у пациента. В някои случаи може да се съпровожда  и с болка.


Етиологично, причините за гинекомастията могат да бъдат естествени, ятрогенни или да се асоциират с определена патология. Патогенетично, състоянието се тригерира от нарушения в отношението между нивата на тестостерон и естрогените – характерна е редукция в плазмените нива на тестостерон, в сравнение с тези на естрогена. Измененията в съотношението могат да бъдат абсолютни или относителни – т.е. може да се наблюдава абсолютно понижение в отношение, когато има понижение в нивата на тестостерона. При относителното понижение нивата на тестостерон са в границите на нормата, но са повишени естрогените.


Естествената гинекомастия е характерна за няколко периода в индивидуалното мъжко развитие:Повече от половината новородени са с гинекомастия, което се асоциира с влиянието на естрогените на майката върху плода. Нормално увеличението на млечните жлези у новородените момчета изчезва след около две до три седмици след раждането.


Гинекомастията през периода на пубертета при момчетата е нормално срещано явление, което е свързано с естествени хормонални изменения и се коригира след няколко месеца до две години след пубертета. Патогенезата на процеса не е напълно изяснен – по време на сън хипофизата при момчета в пубертета отделя повече гонадотропини, които стимулират тестикуларната продукция в ранната сутрин. Нивата на естрогените обаче остават високи през целия ден, откъдето идва и нарушението в сътоношението тестостерон:естрогени. Освен това е установена и повишена ароматазна активност в кожни фибробласти у момчета в пубертет. Това води до повишено превръщане на тестостерон в естрогени и отново нарушава равновесието.


Гинекомастия се развива и като естествен процес при възрастни мъже (50-69-годишна възраст), поради естествена редукция в производството на тестостерон и засяга средно 1 на 4 мъже в съответната възрастова категория. Патогенезата при този тип естествена гинекомастия е сложен. Счита се, че освен понижението в продукцията на тестостерон, други важни фактори са повишената периферна ароматазна активност, относително по-високия процент подкожни манзини и повишението в нивата на лутеинизиращ хормон.


Редица лекарствени средства, които провлияват сперматогенезата и продукцията на тестостерон могат да предизвикат ятрогенна гинекомастия. Към тези лекарства се отнасят антиандрогенни препарати, анаболни стероиди, антивирусни ХИВ лекарства, бензодиазепини, антидепресанти, някои антибиотици, лекарства при химиотерапия, дигоксин, калциеви антагонисти, метоклопрамид, домперидон, инхибитори на протонната помпа и H2-блокери и др. Употребата на алкохол и наркотични вещества (амфетамини, марихуана, хероин, метадон и др.) също може да се асоциира с гинекомастия.


Някои патологични състояния също могат да доведат до гинекомастия:

 

  • Хипогонадизъм – понижената продукция на тестостерон води до дисбаланс в отношението между тестостерона и естрогените и предизвиква гинекомастия;
  • Неоплазии – някои тумори на тестисите, супрареналните жлези и хипофизата могат да трансформират тестостерона в естрогени и да водят до дисбаланс в отношението.
  • Хипертиреоидизъм;
  • Ренална инсуфициенция – при около половината от пациентите на хемодиализа се наблюдава гинекомастия, поради хормоналния изменения;
  • Чернодробна недостатъчност и цироза;
  • Малнутриция и старвация – при депривиране на организма от адекватно хранене намалява продукцията на тестостерон, като нивата на естрогени междувременно остават постоянни, което нарушава равновесието.
  • Употребата на билкови продукти, съдържащи лавандула също води до гинекомастия, поради слабия проестрогенен ефект. Дори някои съвременни проучвания показват, че използването на шампоани и сапуни с лавандула довело до преждевременна феминизация у малки момичета временно обратимо уголемяване на млечните жлези.


Гинекомастията не е спешно състояние в медицината и не изисква определена намеса, а е по-скоро козметичен проблем. Въпреки това наличието ѝ може да бъде показателно, предвид множеството етиологични фактори, които я обуславят.


Често състоянието се бърка с псевдогинекомастията, която представлява натрупване на мастна тъкан в областта на млечните жлези и е характерна за обезитетни индивиди.


Макар и да е изключително рядко срещан, ракът на гърдата при мъжете също може да причини уголемяване на някоя от млечните жлези, наличие на нодулации и др.


Друго наподобяващо състояние е маститът. Различава се по наличието на симптоми, характерни за инфламационни процеси – болка, оток, зачервяване, температура, секреция.


В повечето случаи гинекомастията не изисква определена медицинска намеса, с изключение на случаитеq когато тя е свързана с подлежащо състояние, което се нуждае от лечение – чернодробна недостатъчност, малнутриция, хипертитеоидизъм, хипогонадизъм и др. При наличието на болка могат да се проведат допълнителни изясняващи образни изследвания. Ако персистиращото състояние е тревожещо за пациента, може да се коригира с липосукция или мастектомия.