Първото по рода си проучване в Япония показва асоциативна връзка между консумацията на гъби и понижен риск от рак на простатата. Въпреки че ефектът не е драстичен.


Данни от 2012 г. сочат, че определени химични вещества в гъбите имат противоканцерозни, антидиабетични и антиинфламаторни ефекти. Проучвания с клетъчни култури и животински модели също показват, че екстракти от гъби забавят туморния растеж. Само още едно предишно проучване, в което се използвал прахообразен концентрат от печурка, показва влиянието ѝ при мъже с рекурентен рак на простатата.

 


Резултатите от сегашното проучване са публикувани в списанието International Journal of Cancer. Екипът учени открил, че екстрактът от гъби понижил нивата на специфичния простатен антиген (PSA – prostate specific antigene), който е основен туморен маркер за рак на простатата и стимулирал имунния отговор на пациентите към раковите клетки. Новото проучване разкрива връзката между честотата на рака на простатата и консумацията на гъби.


За изследването си, екипът използвал данни от базите данни Miyagi Cohort Study и Ohsaki Cohort Study, като били използвани данните на 36 499 мъже на възраст между 40 и 79 години, като участниците били проследени за период от 13,2 години. Изследователите използвали анкетен принцип, за да проследят патерналистичните особености в диетичния режим, медицинска история, физическа активност, тютюнопушене, алкохолна консумация, степен на образованост и други външни фактори. Участниците в проучването били разделени в пет групи, в зависимост от честотата на консумация на гъби: почти никога (6,9%), веднъж или два пъти месечно (36,8%), един или два пъти седмично (38%), три или четири пъти седмично (15,7%) и почти всеки ден (4,6%). През периода на проследяване (13,2 години) възникнали 1204 случая на рак на простатата, което било еквивалентно на 3,3% от участниците.


Резултатите от проучването показали, че в сравнение с тези, които консумирали гъби по-малко от веднъж седмично, тези които консумирали гъби веднъж или два пъти седмично имали 8% по-нисък риск от развитие на рак на простатата, а тези, които консумирали гъби три или повече пъти седмично имали 17% по-нисък риск от рак на простатата. Това е първото по рода си кохортно проучване, което показва превантивния риск на гъбите по отношение възникването на рак на простатата. Асоциативната връзка била сигнификантна дори при изолиране на определени рискови групи участници – с наличие на фамилна обремененост, алкохолна консумация, тютюнопушене и консумация на кафе. Важно е също да се отбележи, че за анализа екипът взел предвид и общата калорийна консумация, консумация на плодове и зеленчуци, както и млечни продукти. С други думи, понижението в риска не било резултат от това, че участниците като цяло консумирали повече зеленчуци или калории.


Това, което направило впечатление на учените било, че ефектът бил по-изразен при участниците над 50-годишна възраст. Те обаче считат, че това вероятно се дължи на така или иначе повишения риск в тази възрастова категория. Изследването обаче има някои ограничения – анкетната форма може да бъде изключително ненадежден механизъм за проучвания, но когато става въпрос за такъв мащаб, това е единственият начин. Друго ограничение било, че изследователите събрали данни за консумацията на гъби само в началото на проучването, докато всъщност в хода на тези 13 години е твърде възможно да се измени многократно хранителния режим на участниците. Д-р Шу Занг, който е водещ автор на проучването отбелязва още, че не били събрани данни за конкретните видове гъби, които участниците консумирали, което прави невъзможно установяването на конкретните видове, които допринесли за резултатите. Поради обзервационния тип проучване, невъзможно е да се каже дали наистина и до каква степен консумацията на гъби понижава риска от развитие на рак на простатата. Въпреки контролирането на множество външни фактори, има много други, които биха могли да имат ефект върху получените данни.


Въпреки че дизайнът на проучването не е предвиден да установи механизма, по който консумацията на гъби протектира от възникването на рак на простатата, изследователите смятат, че този ефект вероятно е свързан с антиоксидантното им действие. Някои гъби например съдържат L-ерготионеин и глутатион, които са мощни антиоксиданти.


Не бива да изключваме и възможността гъбите да съдържат определен компонент с противотуморен ефект. Необходими са обаче повече изследвания в областта и химични анализи.