Застаряването на населението в развитите индустриални страни изтласква на преден план проблема с хиперплазията на простатата и често съпровождащия я синдром на еректилна дисфункция. Голям процент пациенти с изразени в различна степен симптоми от страна на долните пикочни пътища, дължащи се на доброкачествена хиперплазия на простатата страдат и от еректилна дисфункция.


Въпреки че 5-алфа редуктазните инхибитори са високоефективни при лечението на свързаните със състоянието микционни нарушения, тези медикаменти имат чести странични ефекти по отношение на сексуалната функция, което от своя страна се оказва честа причина много мъже да се откажат от тяхното употреба.


Страничен ефект на препаратите е индуциране появата на синдрома на еректилна дисфункция, оказват потискащ либидото ефект и намаляват еякулата. При алфа адренергичните блокери тези странични ефекти са по-слабо изразени в сравнени с други медикаменти.Откритието, че азотният окис е главен фактор в механизма на ерекцията, доведе до създаването на т. нар. фосфодиестеразни инхибитори, като последващи научни проучвания установиха, че те допълнително подобряват еректилната функция.


Фактът, че доброкачествената хиперплазия на простата и еректилната дисфункция се задълбочават с напредването на възрастта поставя сериозни терапевтични проблеми, защото в тази възраст мъжете страдат често допълнително от заболявания на сърдечносъдовата система, които могат да бъдат противопоказание за терапия с някои медикаменти.


Ето защо приложението на фитопродукти за лечение на доброкачествената хиперплазия и еректилната дисфункция може да се разглежда като безопасна алтернатива, още повече, че екстрактите от някои растения са официално утвърдени за лечение.


Такива са екстрактът от Serenoa repens, както и Pygeum africanum – африканска череша.


Жен-шенът, освен като силно тонизиращо средство, е установено, че повишава нивото на азотния окис в съдовете на пениса, с което се свързва и неговото положително действие при еректилната дисфункция.


Включването на антиоксиданти към фитотерапията също е дава допълнителни благоприятни ефекти, имайки пряко отношение към протекция на стената на съдовете. В тази група влиза приемът на витамин Е, както и бета каротен. По отношение на микроелементите добър ефект имат храните, богати на селен-например бразилският орех.


Освен като протектор на съдовата стена, антиоксидантите имат отношение към профилактиката на оксидативния стрес, като фактор за нарушенията в сперматогенезата.