Еякулацията и оргазмът при мъжете в повечето случаи са еквивалентни, но понякога могат да се различават. Мъжкият еякулат съдържа секрети от простатата, семенните мехурчета, булбоуретралните жлези и едва около 1% сперматозоиди. Разнообразното съдържание на протеини, лимонена киселина, фруктоза, вода, холестерол и др. има основна цел поддържане жизнеността на сперматозоидите до достигане на зрялата яйцеклетка.


Различни проучвания показват, че честотата на еякулация засяга броя на сперматозоидите в единица обем семенна течност, като връзката е обратнопропорционална. Според едно проучване последователната еякулация в продължение на три дни води до редукция в броя на сперматозоидите и еякулата с 50%, като тази редукция достига плато и остава постоянна през целия по-нататъшен период. Затова, когато става въпрос за успешно зачеване е добре опитите да бъдат през три до пет дни, а не всеки ден, тъй като това в известна степен намалява шансовете.

 


Въпреки доказаната редукция в броя на сперматозоидите и обема на еякулата обаче техния брой остава в нормални граници. Не се наблюдават и изменения в морфологията и мотилитета на сперматозоидите също. Установено е още, че честотата на еякулацията има връзка с плазмените нива на тестостерон и риска от рака на простатата. Данните сочат, че въздържанието от еякулация води до повишаване плазмените нива на тестостерон, от една страна, и намаляване риска от развитие рак на простатата.


Много мъже изпитват притеснения относно рамките на нормална честота на еякулация. Истината е, че не съществува определена рамкирана граница. Честотата на еякулация при мъже корелира с редица фактори – възраст, здравословен статус, партньорен статус и др. Според сексуално-експлоративно проучване от 2015 г. в Съединените щати, най-висока е честотата на еякулация във възрастовата група 25-29 години, като почти 70% от участниците в категорията еякулирали през последния месец. Драстично намалява процентът в следващата възрастова категория на мъжете в трийсетте, където процентът е 63 и намалява прогресивно във всяка следваща категория. Друго проучване в Journal of Sexual Medicine показва, че най-висока е честотата на мастурбация в тийейджърските години, както и в напреднала възраст.


Не съществуват гайдлайни, които да показват идеалната честота на еякулация при мъже. Често циркулира митологизацията, че високата честота на еякулация се асоциира с повишен риск от определени заболявания. Такива доказателства няма към момента. Редукцията в плазмените нива на тестостерон обаче при честа еякулация могат да се асоциират с отпадналост, уморяемост, депресивност, понижено либидо, понижено самочувствие. Друго социално-психологическо проучване, публикувано в списанието Social Psychological and Personality Science показало, че партньорите, които правят секс поне веднъж седмично са по-щастливи от останалите. По-високата честота обаче не резултирала в по-щастлива връзка, нито пък имала отрицателен ефект.


Освен понижен риск от рак на простатата, по-високата честота на еякулация според различни данни води до редуциран риск от кардиоваскуларни заболявания, диабет, обезитет, индуцира анксиолиза, подобрява имунитета и др. Много мъже имат подобрен сън след еякулация.


Въпреки ползите от честата еякулация, установените до момента отрицателни ефекти са пониженият плазмен тестостерон, брой на сперматозоидите и обем на еякулата. При здрави мъже, това не би намалило сигнификантно оплодителната способност, но при мъже с иначе редуцирани сперматозоиди и/или с компроментирана морфология и мотилитет, това би дало отражение.


Независимо, че не съществува определена норма за честотата на еякулация, обсесивната необходимост от нея се асоциира с редица психични заболявания. От друга страна, твърде рядкото еякулиране може да бъде причина за симптоми на паническо разстройство и депресия, както и понижено либидо във времето.