Откриването на една повишена стойност на простатно-специфичен антиген не изисква незабавна биопсия. Нивото на антигена трябва да се провери отново след няколко седмици в същата лаборатория и по същия метод, като се използва същият лабораторен кит и стандартни условия. Под стандартни условия се разбира липса на уроинфекция, без еякулация преди вземане на пробата, без урологични манипулации, като дигитално ректално изследване, простатен масаж, катетеризация и цистоскопия.


Стандартът за вземането на простатна биопсия изисква това да става под ехографски контрол. Въпреки че в повечето случаи се използва трансректален (през правото черво) достъп, някои уролози предпочитат перинеалния път (областта между ануса и половите органи). Между двата достъпа няма отчетливи различия по отношение честотата на откритите карциноми. Перинеалният достъп под трансректален ехографски контрол е добра алтернатива в някои специални случаи, например след ампутация на ректума.


Усложненията по време на процедурата биха могли да се сведат до минимум, ако се вземе изчерпателна анамнеза от пациента за наличие на други придружаващи заболявания, използване на антикоагуланти и антиагреганти, наличие на импланти, алергии към храни и лекарства.Пациентите изрично трябва да се разпитват подробно за наличие на прояви на остър простатит, което се явява противопоказание за биопсия. Уголемената простата, овладяната вече уроинфекция, предшестващите биопсии, наличието на малигнено заболяване, болка и хематурия по време и след простатна биопсия не водят до увеличаване риска от усложнения. Доказано е, че възрастните пациенти, а също и тези със запазен препуциум, са по-податливи към бактериурия след процедурата.


Приемът на индиректен коагулант трябва да бъде временно спрян няколко дни преди процедурата, като INR трябва да бъде под 1.3. Други антикоагуланти, антиагреганти и антитромботични медикаменти, като аспирин, нестероидни противовъзпалителни средства, clopidogrel трябва да бъдат спрени една седмица преди биопсията. Употребата на аспирин в ниски дози вече не се счита за абсолютна контраиндикация. Големи хемороидални възли и наличието на фисури или проктит увеличават риска от постоперативно кървене, докато хипогликемията увеличава риска от вегетативни реакции. Ето защо на пациентите, особено на диабетиците, им се позволява да закусят преди процедурата.


Чревната подготовка включва даване на очистително предния ден и клизма, извършена в деня на биопсията, непосредствено преди нея. Освобождаването на ампулата на ректума от налични фекални маси позволява добър оглед и гладко протичане на процедурата. Макар някои да оспорват необходимостта от клизма, повечето автори са на мнение, че клизмата редуцира нивото на бактериемия и е за предпочитане.


Профилактичното приложение на орални или интравенозни антибиотици се счита за задължително при биопсия на простатата. Оптималната антибиотична доза и продължителност на лечението варират в значителна степен. Медикаменти на избор са антибиотиците от хинолоновата група, като ciprofloxacin е с добър ефект. Терапията с него започва още от предния ден и продължава 1 седмица след процедурата. Допълнително може да се включи и metronidazole срещу анаеробната инфекция.