В часовете след настъпването на смъртта на човек, в мозъка могат да бъдат открити клетки, които са все още активни и дори се уголемяват.

 

При разглеждане на прясно взета проба от мозък, в условия наподобяващи тези, които настъпват след смъртта, може да се види, че някои нервни клетки засилват генната експресия на така наречените зомби гени.


 

Тези гени са характерни за един определен вид клетки – възпалителни клетки, наречени глиални клетки. Post-mortem тези клетки се разширяват и образуват различни израстъци, което може да бъде обяснено доста просто – тяхната роля е предпазването на организма, а след смъртта другите клетки се разпадат, вследствие на липсата на кислород и хранителни вещества за тъканта, което тези клетки възприемат като сигнал за „почистване“.

 

При разглеждане на мозъчна тъкан, оставена на стайна температура, за да се пресъздадат ефектите на смъртта, на всеки час до 24-ия се вижда, че повечето (около 80%) от гените остават сравнително стабилни до 24-ия час.

 

Тези гени обикновено биват наричани housekeeping-гени, тъй като те отговарят за синтезата на всички вещества, нужни на клетката и поддържането на всички процеси, които протичат вътре в нея. Тези гени се разглеждат и при много проучвания, за да се провери качеството на тъканта.

 

Друга група гени, много застъпена в невроните, отговорна за нервната активност, например емоциите, паметта, мисленето и др., много бързо се разпадат в часовете след настъпване на смъртта. Тези гени са важни за проучвания, изследващи различни болести, например болестта на Алцхаймер и Шизофрения.

 

Зомби гените са трета група гени. Тяхната активност вместо да намалява се увеличава след смъртта.

 

Всички споменати следсмъртни промени са най-силно застъпени на 12-ия час post-mortem.

 

Въпросните зомби гени са открити наскоро от учените и тяхното наличие трябва да се вземе предвид, когато се изследва мъртва мозъчна тъкан за определени заболявания, тъй като тяхната активност може да промени резултата на проведените изследвания. Скъсяването на времето между взимането на пробата и провеждане на изследването също е важно за оптимални резултати.

 

Източник:

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/03/210323131230.htm