Хемоглобинът, намиращ се в еритроцитите, се свързва нетрайно с кислорода (О2) и го пренася до всички клетки в организма. Това свързване се осъществява по цялата повърхност на червените кръвни клетки, което подчертава голямото биологично значение на малките им размери и получената по този начин голяма обща повърхност – около 3800 кв. м. Повърхността се увеличава и от формата на еритроцитите – двойно вдлъбнати дискчета, а липсата на ядро осигурява наличие на по-голямо количество хемоглобин във вътрешността.
 
А откъде идват еритроцитите?
 
Еритроцитите се образуват в червения костен мозък на плоските кости. Тяхната продължителност на живот е средно около 120 дни, като за това време изминават около 280 км. Еритроцитите съществуват и могат да изпълняват своите функции само в течна среда с определена концентрация на солите (каквато нормално е налична в кръвта), като броят им остава относително постоянен.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Въпреки, че всяка минута в човешкото тяло се разрушават милиони еритроцити, тяхното място се заема от новоизградени и „освободени“ в кръвопотока. Организмът е изградил механизми за компенсиране на загубите на еритроцити, като засиленото им производство, както и натрупването на хемоглобин в тях, се наблюдава например при намалено поемане на кислород. Живеещите на голяма надморска височина, например, имат засилено образуване на еритроцити и съответно по-голям брой от тях, защото там количеството на О2 е по-малко.
 
Има случаи обаче, при които броят на еритроцитите и количеството на хемоглобина в тях могат да намалеят. Това се случва при обилна загуба на кръв, недостатъчно поемане на желязо с храната, липсата на витамин В12 и др. Това води до нарушено снабдяване на клетките с кислород, а от там и до отпадналост, виене на свят и др. Това болестно състояние се нарича анемия.