Фиброзата е крайният, общ патологичен резултат от много хронични възпалителни заболявания. Въпреки че отлагането на колаген е незаменима и обикновено обратима част от заздравяването на рани, нормалното възстановяване на тъканите може да се развие в прогресивно необратим фиброзен отговор, ако увреждането на тъканите е тежко или повтарящо се, или ако самият отговор на заздравяването на рани стане нерегулиран.

 

Фиброзата се определя от прекомерното натрупване на фиброзна съединителна тъкан (компоненти на извънклетъчния матрикс като колаген и фибронектин) в и около възпалената или увредена тъкан, което може да доведе до трайни белези, неправилно функциониране на органи и в крайна сметка фатален изход, като това се наблюдава при краен стадий на чернодробно заболяване, бъбречно заболяване, идиопатична белодробна фиброза и сърдечна недостатъчност.


 

Фиброзата също е основна патологична характеристика на много хронични автоимунни заболявания, включително склеродермия, ревматоиден артрит, болест на Крон, улцерозен колит, миелофиброза и системен лупус еритематозус. Фиброзата също влияе върху туморната инвазия и метастазиране, хронично отхвърляне на присадка и патогенезата на много прогресивни миопатии. Въпреки че фиброгенезата става все по-разпозната като основна причина за заболеваемостта и леталитет при повечето хронични възпалителни заболявания, съществуват малко налични стратегии за лечение, които са насочени конкретно към патогенезата на фиброзата.

 

Много различни отключващи фактори (тригери) могат да допринесат за развитието на прогресивно фиброзно заболяване. Някои такива примери включват наследствени генетични заболявания; персистиращи инфекции; повтарящо се излагане на токсини, дразнители или дим; хронично автоимунно възпаление; несъответствия на човешки левкоцитен антиген при трансплантации; инфаркт на миокарда; висок серумен холестерол; затлъстяване; и лошо контролиран диабет и хипертония.

 

Независимо от началните събития, характеристика, обща за всички фиброзни заболявания, е активирането на миофибробласти (определен тип клетки на съединителната тъкан), продуциращи извънклетъчен матрикс (съвкупността от вещества, заобикалящи клетките в даден тип тъкан), които са ключовите медиатори на ремоделирането на фиброзната тъкан.

 

Например хипертрофията на лявата камера на сърцето, която придружава хроничната хипертония, се причинява от необичайно натрупване на колаген и други компоненти на извънклетъчния матрикс в извънклетъчното пространство. Тази реактивна и прогресивна интерстициална фиброза допринася за скованост на миокарда и в крайна сметка за камерна дисфункция и се смята, че е резултат от постоянното активиране на сърдечните миофибробласти.

 

Чернодробната цироза, причинена от хронична инфекция с вируса на хепатит С (HCV), злоупотреба с алкохол или неалкохолен стеатохепатит, се индуцира по подобен начин от активирани миофибробласти. В черния дроб прекомерното отлагане на колаген нарушава нормалната тъканна архитектура, което води до хепатоцелуларна дисфункция и повишена чернодробна резистентност към кръвния поток, което причинява чернодробна недостатъчност и портална хипертония.

 

Тъй като секретиращите извънклетъчен матрикс миофибробласти са в основата на патогенезата на всички фиброзни заболявания, изследването на фиброзата се фокусира върху изясняването на молекулярните и имунологични механизми, които инициират, поддържат и прекратяват диференциацията на инертни фибробласти в активно пролифериращи и продуциращи извънклетъчен матрикс миофибробласти.

 

Референции:
1. Bataller R, Brenner DA. Liver fibrosis
2. Wynn TA. Integrating mechanisms of pulmonary fibrosis
3. Wynn TA. Cellular and molecular mechanisms of fibrosis
4. Gabbiani G. The myofibroblast in wound healing and fibrocontractive diseases
5. Kalluri R, Zeisberg M. Fibroblasts in cancer