При еднакви рискови условия вероятността от позитивен тест за коронавирус при хора над 182 см е два пъти по-голяма, се извежда от проучване на Манчестърския университет.

 

Доколко научно е подобно заключение и защо се получава така? Да тръгнем оттам, че заключението е в резултат на проучване на данни от Великобритания, Норвегия и САЩ и е едно от първите, които изследват широк спектър от персонални и свързани с условията и работата предиктори за предаване на коронавируса. Според изследователите подобен факт – по-голяма вероятност от инфектиране на по-високите хора - може да се обясни само с едно: аерозолната форма на предаване на коронавируса, която беше пренебрегната в началото на пандемията, е същестена. 


Съвсем логично е, че при разпространението, което даде новият пандемичен вирус има нещо повече от елементарната представа за предаване му по въздушно-капков път. Да, несъмнено това е така и вирусът се задържа в капчиците, които отделяме при кашляне, кихане и говорене. Капките обаче са по-тежки и летят във въздуха със силата на въздушната струя на разстояние метър-метър и нещо. Техният път във въздуха обаче е сравнително кратък и падат върху повърхностите. 


Още преди месеци стана ясно, че вирусът се предава не просто и само с големите капчици, а и чрез далеч по-малки и по-леки водни частици, които отделяме при дишането си. За разлика от капките, тези аерозолни частици се носят във въздуха на далеч по-голямо разстояние, което и повишава риска от разпространение на заразата в по-голям обхват във всички посоки, особено в затворени помещения. 


Това и наложи СЗО да актуализира препоръките си за предпазни мерки, подтикната от писмото на група учени до нея.


В началото на пандемията препоръките за предпазване на организацията акцентираха върху спазването на дистанция и миенето на ръцете. На учените им направи впечатление, че въпреки спазването на тези мерки разпространението на вируса остана високо, като предаването по контактен път губи позициите си. Все по-често топ експерти коментираха необходимостта от често проветряване на помещенията за намаляване на риска.

 

Всъщност, именно по-високия брой на инфектиране на високите хора е солиден аргумент за значението на аерозолното предаване на вируса.

 

Подобен резултат не би се получил, ако капчиците падащи надолу беше единственият механизъм на предаване, коментират изследователите от Манчестърския университет.


Аерозолите могат да се натрупат в слабо проветриви помещения и да се носят далеч с въздушните течения, за разлика от капките те изминават сравнително дълги разстояния.

 

Това е и една от причините през последните месеци разбиращите медици да тръбят за необходимостта от носенето на маски от хората с цел намаляване на рисковете от заразяване, въпреки спазването на физическа дистанция.

 

Учените в изследването са обърнали внимание и на някои условия, които предполагат по-висока вероятност от предаването на вируса. Например общата кухня се оказва рисков фактор не за подценяване. Изчислено е, че за САЩ той 3,5 пъти по-висок, за Великобритания – 1,7.

 

Освен физическите качества, от значение са и някои персонални характеристики за прогнозирането на риска. Например при британските граждани с образование в сферата на естествените науки вероятността от заразяване с коронавирус е по-малка, което се обяснява с разбирането от тях на необходимостта от спазването на мерките в пандемични условия.


Проф. Еван Контопантелис споделя за сайта на Манчестърския универистет, че това не е единствено изследване, което проучва механизмите на предаване на висурса, но методът им е нов. Проучването може да се разшири с цел потвърждаване на заключението. Той също така споменава и за необходимостта от допълнително пречистване на въздуха във вътрешни пространства, което е важно при рестарт на обичайния ни начин на живот. Персоналните особености и условията на средата могат да са от голямо значение за ограничаване на разпространението на коронавируса, на мнение са експертите.