Затлъстяването е известен рисков фактор за поне 13 вида ракови заболявания, тъй като то е свързано с множество възпалителни процеси.

 

Ново проучване е установило как затлъстяването води до развитие на ракови заболявания на панкреаса, който е свързан с много ниска преживяемост в петте години след поставяне на диагнозата.


 

Проучването е публикувано в Cancer Discovery.

 

Учените са установили, че при пациенти със затлъстяване и рак на панкреаса стресовите гранули са в много по-високо количество, в сравнение с пациенти, които нямат затлъстяване.

 

Все още няма достатъчно информация за механизмите на действие на стресовите гранули.

 

Това е първото проучване, което е показало как действат високите количества стресови гранули и как благоприятстват разрастването на тумора в панкреаса.

 

Стресовите гранули са неспецифична част от клетката, които тя отделя в отговор на стрес и по този начин те я предпазват от саморазрушение.

 

Много ракови клетки отделят значително по-високо количество стресови гранули, в сравнение с нормалните клетки, което има значение за предпазване на раковите клетки от естествените процеси на саморазрушаване и апоптоза.

 

Учените са пресъздали лабораторен модел на раково заболяване, при което е било блокирано образуването на стресови гранули при рак на панкреаса.

 

При потискане на действието на гените, които регулират образуването на стресови гранули, се е установило намаляване с 50% на растежа на раковите клетки.

 

Изследователите са използвали два типа лабораторни модели със затлъстяване - едните са били генетично предразположени към преяждане, а другите са спазвали диета, богата на мазнини.

 

Двата вида лабораторни модели са имали 5-8 пъти по-високи количества стресови гранули, в сравнение с тези, които не са били със затлъстяване.

 

Когато образуването на стресови гранули е било потиснато не се е установил никакъв или много нисък растеж на раковите клетки.

 

По-забележителната разлика е била в продължителността на живота след диагностициране на заболяването.

 

При блокиране на образуването на стресови гранули при 40% от лабораторните модели туморът е бил елиминиран след 300 дни без никакви рецидиви.

 

Проучването е показало, че стресовите гранули не само се съдържат в туморната формация, но и всъщност задвижват растежа на раковите клетки още от самото начало, с което благоприятстват прогресирането на раковите заболявания.

 

Тези открития поставят фокуса върху допълнително проучване на начините за потискане на формирането на стресови гранули в случай на рак на панкреаса при пациенти със затлъстяване.

 

Референции:

https://dx.doi.org/10.1158/2159-8290.CD-21-1672