Обструктивната сънна апнея е свързана с повишен риск от развитие на деменция и когнитивен спад. Това е показало проучване, проведено от изследователски екип от Университета в Куинсланд, което е публикувано в Nature Communications. Установена е причинно-следствена връзка между недостигът на кислород в мозъка по време на сън при сънна апнеия и развитието на болестта на Алцхаймер при лабораторни модели. Недостатъчният сън, от своя страна, води само в малка степен до деменция. От друга страна, нарушеното дишане и недостигът на кислород при лабораторни модели води до пагологични промени и прояви на на болестта на Алцхаймер.

 

При хипоксията – недостиг на кислород в тъканите – се наблюдава същата селективна дегенерация на неврони, която е характерна за деменцията. Фокусът на бъдещите проучвания ще бъде да се определи кои нива на хипоксия водят до дегенерация на мозъка в реални условия. Установено е, че при около 50% от възрастните хора се наблюдава обструктивна сънна апнея - състояние, при което мускулите на гърлото периодично се съкращават и блокират дихателните пътища по време на сън, което нарушава ритмичността на дишането и влошава качеството на съня. Настоящият златен стандарт за лечение на това състояние е методът CPAP - прилагане на непрекъснато положително налягане в дихателните пътища, което се осигурява с машина, която поддържа дихателните пътища отворени по време на сън и позволява доставянето на необходимото количество кислород в мозъка. При експериментално предотвратяване на хипоксията, при лабораторни модели, се е намалило и когнитивното увреждане, и унищожаване на невроните, но също така са се намалили и признаците на Алцхаймер. Това предполага, че CPAP лечението на обструктивна сънна апнея има потенциала да намали риска от деменция.


 

Установено е, че 30% от пациентите с обструктивна сънна апнея, имат признаци на подобно на деменция когнитивно увреждане. При някои пациенти, обаче, се наблюдава подобряване на паметта, след като проблемите със съня и дишането са били диагностицирани и са били назначени съответните терапевтични мерки. Въпреки това не всеки пациент с обструктивна сънна апнея развива деменция. Необходимо е да се установи рисковата популация. От установените досега зависимости експертите препоръчват на пациентите с обструктивна сънна апнея да използва CPAP машина за подобряване на дишането и набавянето на кислород, така и за поддържане на когнитивната функция.

 

Референции:

https://medicalxpress.com/news/2022-11-link-apnea-dementia-mice.html

https://dx.doi.org/10.1038/s41467-022-33624-y