Хората, които водят заседнал начин на живот и имат нездравословен режим на съня и са с по-голям риск от развитие на мастен черен дроб според ново проучване, публикувано в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism на Endocrine Society.

 

Затлъстяването на черния дроб е водещото хронично чернодробно заболяване в света, засягащо около една четвърт от възрастното население.


 

Този тип чернодробно заболяване се развива преимуществено при метаболитни нарушения като затлъстяване и диабет тип 2.

 

Мастният черен дроб може да прогресира до краен стадий на чернодробно заболяване, което е състояние със социалнозначим характер.

 

Хората с непълноценен сън през нощта и продължителна дневна дрямка са с най-висок риск от развитие на мастен черен дроб.

 

Това проучване е установило, че умереното подобрение на качеството на съня е свързано с 29% намаление на риска от развитие на мастен черен дроб.

 

Изследователите са анилизирали навиците на участниците в проучването, броя часове сън нощно време и честотата на дневна дрямка.

 

За целите на проучването са участвали 5011 възрастни от Китай, които са били с диагностициран мастен черен дроб.

 

Установено е, че късното лягане вечер, хъркането и дрямката през деня за повече от 30 минути са значително свързани с повишен риск от развитие на мастен черен дроб.

 

Умереното подобрение на качеството на съня е довело до 29% намаление на риска от мастен черен дроб.

 

Наблюденията са показали, че хората, които водят заседнал начин на живот и които имат централно затлъстяване са имали по-значителен риск от лошото качество на съня, отколкото другите.

 

Това проучване е предоставило доказателства, че дори умерено подобрение на качеството на съня е достатъчно, за да се намали рискът от развитие на мастен черен дроб, особено при хора, които водят нездравословен начин на живот, поясняват учените.

 

Трябва да се има предвид, че голяма част от участниците, които имат лошо качество на съня нощно време, не са били диагностицирани своевременно и не са били лекувани достатъчно, поради което изследователите призовават за повече изследвания в тази насока.

 

Референции:

https://dx.doi.org/10.1210/clinem/dgac428