Можем да разделим мускулите на бедрото на предни, междинни и задни. Групата на предните мускули на бедрото е съставена от 6 мускула, първият от които е така нареченият Шивашки мускул. Интересно да се спомене е, че името на този мускул е произлязло от характерната поза, която шивачите навремето са заемали, за да извършват своята работа, а именно сядането “по турски“. Тази характерна поза силно напряга именно този мускул и предизвиква чувството на напрежение и болка в него.
 
Друг важен мускул в тази група е Четириглавият бедрен мускул. Макар и известен повече като един отделен мускул, нужно е да отбележим, че той е съставен от 4 обособени мускула разположени в непосредствена близост. Функцията на тези мускули главно е свързана с разгъване на крака и коляното, но имат и вторична функция, свързана с усукване и извиване на крака в тазобедрената става.
 
Групата на междинните бедрени мускули е съставена от 7 мускула с основна функция адукция или привеждане на бедрото към тялото. Повечето от тези мускули водят началото си от тазовите кости и завършват на бедрената кост (Femur), което определя и изпълнението на функцията им. Съществува, обаче и изключение, което представлява мускул, започващ от тазовите кости, преминаващ по цялата дължина на бедрото и завършващ на костите на подбедрицата - големия пищял (Tibia). Именно този мускул спомага именно за усукването и ротацията на бедрото в тазобедрената става. В тази група, адукторите се определят като „дълъг“, „къс“, „голям“, „малък“ и др.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Задните мускули на бедрото са 3 на брой, един от които, подобно на мускулите на ръката, носи названието Бицепс, т.е. двуглав мускул. Мускулите от задната страна на бедрото изпълняват двойнствена роля. От една страна, функцията им е свързана със сгъване на крака в областта на коляното, а от друга, те са разгъвачи на крака в областта на тазобедрената става.