Когато сме деца, имаме усещането, че летните ваканции продължават много дълго, а след това времето до Коледа ни се струва, че е цяла вечност. 
 
Защо с напредването на възрастта се появява усещането, че времето започва да тече все по-бързо? 
 
Този забързан ход не е резултат от запълването на ежедневието с отговорности и притеснения. 
 
По време на ново проучване изследователи установяват, че възприеманото време се движи по-бързо за по-възрастните хора, което оставя усещането за заетост и забързано ежедневие.
 
В действителност има няколко теории, които се опитват да обяснят причината за този феномен. Ето две от тях...
 

Метаболизмът ни се забавя с течение на времето

Според една от теориите причина е постепенното изменение на вътрешния ни биологичен часовник. Този процес съответства на забавянето на сърдечната честота и дишането. 
 
При децата сърдечният ритъм е по-учестен, което означава, че те изпитват повече биологични маркери (пулс, дишане) в определен период от време, което оставя усещането, че е минало повече време. 
 

Повишената стимулация забавя времето 

Според друга теория начинът, по който възприемаме движението на времето, е свързано с количеството нова сетивна информация, която усвояваме. 
NEWS_MORE_BOX
 
С множество нови стимули на мозъка му отнема повече време за обработване на информацията и така се появява усещането, че периодът от време е по-дълъг. Това помага да обясним „възприятието за бавно движение“, което често се съобщава преди инцидент. Непознатите обстоятелства означават, че има много нова информация за възприемане. 
 
Възможно е, когато се сблъска с нова ситуация, мозъкът да обръща внимание на всеки детайл, който при обичайни обстоятелства би абстрахирал. По този начин споменът от събитието изглежда по-забавен, в сравнение с действителността. 
 
Доказано е, че това се случва при хората, когато са в състояние на свободно падане.