Хипократ е най-великият лекар на античността, наричан още баща на медицината и смятан за една от най-значимите фигури в медицинската наука. Според биографични данни той е бил обучен в лечителския храм на остров Кос и може би е бил ученик на Херодик. Малко се знае за живота на Хипократ, но неговите постижения като лекар са били документирани от Аристотел и Платон.

 

Сред най-значимите произведения на Хипократ е "За въздуха, водите и местата". В този труд, той описва ефекта на околната среда като причинителн на заболяванията и се отрича, те да имат божествен характер. Негова е и идеята, че чрез наблюдение на много случаи, лекарят може да прогнозира развитието на болестта и по този начин да подобри лечението.


 

И днес всеки новозавършил лекар се кълне в името му тържествено произнасяйки „Първо не вреди“. Той е автор на около 70 медицински труда, написани в периода от 430 до 200 г пр. н.е. Успява да отдели медицината като самостоятелна наука от религията, което позволява развитието на медицинската наука.

 

Хипократ живее във време, в което не е имало никакви сведения за човешката анатомия и физиология. Той се е съсредоточавал върху грижата за пациента и прогнозата за развитието на заболяването.

 

Древните Гърци били убедени, че между тях живеят богове и Хипократ е бил считан за полубог. Баща му също бил лекар и обучавал единствено сина си като не позволявал знанията им да се разпространяват извън семейството. Хипократ нарушава това повелие и става първият, който обучава не само своите деца, но и чужди хора. Той основава свое училище, в което обучава млади лекари.

 

Хипократ прилага редица нововъведения в диагностиката и лечението. Има данни, че той е прилагал първите тестове за бременност. 

 

Хипократ е първият лекар, който е забелязал връзката между бременността и спирането на менструацията.