Разнообразието на бактериите в чревния микробиом е важен за поддържане на колоректалното и общото здраве.

 

Дисбалансът в тази микросреда може да доведе до хронични инфекции, дори до ракови заболявания.


 

Развитието на колоректален рак се споменава в контекста на анормална чревно-бактериална активност и инфекции.

 

Въпреки това сложността на чревния микробиом прави истинско предизвикателство да се идентифицира кои видове бактерии насърчават патогенезата на колоректалния рак и по какъв начин.

 

По-доброто разбиране на чревния микробиом и патогените може да доведе до нови подходи за предотвратяване и лечение на колоректален карцином чрез инхибиране на хроничната инфекция и възпаление.

 

Патогенните бактерии атакуват гостоприемника чрез взаимодействие с клетки-гостоприемници и други чревни микрооргонизми по химичен или физичен начин - чрез освобождаване на бактериални протеини и метаболити.

 

Тези взаимодействия могат да доведат до нарушен имунен отгворол, хронични чревни инфекции, възпаление, увреждане на ДНК и в крайна сметка, канцерогенеза.

 

Например инфекциите със Salmonella могат да имат различни прояви от лек гастроентерит до хронично възпалително заболяване на червата – известен рисков фактор за развитие на колоректален карцином.

 

Пациентите с хронично възпалително заболяване на червата или предишна инфекция със Salmonella са по-склонни да развият колоректален карцином в сравнение с общото население.

 

Тази вероятност се увеличава допълнително при пациенти със съществуваща генетична предразположеност, дефекти в клетъчното сигнализиране или мутации.

 

Бактериалните инфекции могат също да нарушат имунния отговор на гостоприемника чрез контролиране на възпалението и модифициране на ключови сигнални пътища.

 

Бактериалните ефектори, какъвто е AvrA, открит в Salmonella, или насърчават, или потискат възпалението, за да създадат гостоприемна среда за оцеляване на бактериите и да поддържат хронична инфекция.

 

Проучванията показват повишена поява на туморогенеза, водеща до развитие на колоректален карцином при лабораторни модели, заразени с AvrA+ Salmonella, в сравнение с неинфектирани лабораторни модели.

 

Клиничните данни също показват наличието на бактериална AvrA в колоректалната лигавица на пациенти с колоректален карцином, в сравнение с пациенти, при които не е диагностициран колоректален карцином.

 

По подобен начин Salmonella взаимодейства с епителните и имунните клетки на гостоприемника, за да регулира клетъчното сигнализиране и да модифицира хромозомния материал, като компрометира имунния отговор на гостоприемника и така същевременно насърчава прогресията на колоректалния карцином.

 

Освен това, тези бактериални промени значително променят чревната микросреда, което я прави благоприятна за канцерогенезата.

 

Въпреки че лабораторните изследвания напредват, все още има нужда от научни данни, за да се потвърди точната връзка между бактериалните инфекции и развитието на колоректален карцином. 

 

Референции:

https://dx.doi.org/10.1097/CM9.0000000000001979