Огромните и продължителни усилия за стопяване на някой и друг излишен килограм сами по себе си са достатъчна пречка пред стремежа за отслабване. Не стига това, ами дори и най-трудно извоюваният успех в тази насока може скоропостижно да се стопи под влияние на т.нар. йо-йо ефект, водещ до бързо възстановяване на загубените килограми. Учените обаче вече разработват активни и често нестандартни средства за задържане ефекта от отслабването колкото се може по-дълго.

 

95% от подлагащите се на диета връщат първоначалните си килограми само в рамките на 6 до 12 месеца след прекратяване на диетата. Като основна причина за това се посочва негативната реакция на тялото към намаления калориен прием. То се стреми максимално бързо да възстанови изгубеното в периода на диетата, а водеща роля за това има нервната система. Точно тази особеност кара екип учени от Атланта, САЩ, да разработят метод за отслабване, базиран на повлияване на нервната система.


 

Учените провеждат специален експеримент, целящ да се открие начин за трайно задържане на теглото след отслабване, като за целта упражняват въздействие върху т.нар. нерв на глада.

 

Нервът на глада е разклонение на блуждаещия нерв, което инервира отделни зони на стомашно-чревния тракт. Той подава усещането за глад към мозъка, а същевременно докато се храним, нервът на глада отчита това и в определен момент информира мозъка, че сме сити и храненето може да се преустанови. Базирайки се на тези данни, учените от Атланта провеждат експеримент при който с минимална процедура блокират активността на нерва на глада само за две минути. Доказват, че този ефект помага за отзвучаване на глада, за намаляване на апетита и съответно за превенция на йо-йо ефекта при хора, които опитват да отслабнат.

 

Активността на нерва на глада се потиска чрез поставяне на специална миниатюрна сонда, която буквално замразява дейността му за няколко минути, а след премахването й, тя се възстановява. До момента методът е изпитан при само 10 доброволци, но дори малкият натрупан опит показва, че странични ефекти няма и последствията за теглото и здравето са позитивни.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Проследяването състоянието на доброволците с времето показва успешно намаляване на апетита и съответно прогресивно редуциране на теглото. С оглед на това, че всички доброволци са били с много висок индекс на телесна маса, позитивният ефект върху теглото не може да се счита за сигурен при всеки, подложил се на процедурата.

 

Проучването продължава за установяване ефективността от метода при хора, които имат по-леки проблеми с теглото. Учените очакват позитивният ефект за намаляване на апетита да помогне за премахване на йо-йо ефекта и за трайно задържане на по-ниското тегло след отслабването.