Образът на белгийския детектив - човек с невероятна сила на ума, но с неизпъкваща физика, литературно описва факта, че размерите на тялото и големината на мозъка, не са в пряка зависимост с интелигентността. Средната маса на главния мозък на възрастен човек е 1300-1500 грама, като нарастването и усъвършенстването му се дължат основно на доразвиване на аксоните и дендритите на нервните клетки, а не на техния брой. Именно това създаване на допълнителни връзки между невроните позволява на отделни хора да разрешават заплетените криминални случаи още в началото, а други да остават със затаен дъх до края на романа.

Главният мозък е добре защитен в черепната кухина и се разделя на три основни части – мозъчен ствол, малък мозък и краен мозък.

Мозъчният ствол е изграден от сиво и бяло мозъчно вещество, които са сложно разпределени. Сивото вещество е представено от телата на групи неврони, които се наричат ядра. Бялото вещество е съставено от нервни влакна, групирани в снопчета, които свързват както отделните ядра помежду им, така и останалите части на главния мозък. Мозъчният ствол е образуван от продълговатия мозък, моста, средния и междинния мозък.

NEWS_MORE_BOXПродълговатият мозък наподобява пресечен конус, който се разширява нагоре и той е връзката с гръбначния мозък. В него са разположени ядра, които осъществяват контрола на сърдечносъдовата система, дишането, храносмилането и други, както и тук се сключват рефлексни дъги на някои безусловни рефлекси, като кихане, кашляне, слюноотделяне и бозаене. В продълговатия мозък се намират двигателните ядра на нервите, които инервират мускулите на езика, гълтача и гръкляна, както и сетивното ядро на вкусовите нерви. Всичко това е причина и най-малкото нараняване на продълговатия мозък, който се намира на тила на човек, да поставя живота му в опасност.