За какво са необходими пръстите на краката? Преди да се изясни това, нека се разбере как се нарича всеки един от пръстите на краката. Първият е големият пръст, вторият - дълъг, третият е средният, четвъртият е безименният, а петият е кутре, наречен още бебе пръст, розов пръст, най-външният пръст и др. 

 

В проучване се установява, че големият пръст достига съвременната си форма значително по-късно от другите. Той е последната част от стъпалото, на която се стъпва преди да се направи следващата крачка. Особено за спринтьорите, палецът е най-важен, защото точно от него те получават голяма част от силата си при тичане.Една от функциите на пръстите на краката е да осигуряват баланс при ходене. Счита се, че големият пръст играе най-важна роля в поддържането на баланса. 


Когато се върви, пръстите на краката поддържат контакт със земята около 75% от времето. Освен че осигуряват баланс, те помагат на краката да носят тежестта на тялото. Големите пръсти на краката могат да понесат почти 2 пъти по-голяма тежест от останалите пръсти взети заедно. Смята се, че те носят около 40% от натоварването. Тъй като кутретата са най-малките пръсти, те носят най-малко тегло и оказват най-малко влияние върху поддържането на равновесие.

 

Пръстите на краката играят още по-важна роля в бягането. Тогава се използва цялото стъпало, а пръстите на краката увеличават общата дължина на стъпалото, което помага за по-бързо бягане.


Какво би се случило, ако пръстите на краката не съществуваха? Без човешките пръсти, целият механизъм за ходене не би работил. Походката ще бъде съвсем различна и най-вероятно равновесието ще бъде значително по-лошо. Те са точно 5 на всеки крак, за да има баланс на краката. Начинът, по който са създадени стъпалата, изисква да има пръсти, за да се избегне натоварване върху други част от стъпалото.

 

Какво би се случило, ако пръстите са 9 например, а не 10? Походката с 9 пръста е по-бавна и къса. Губи се леко баланс и способност за задвижване. Смята се, че хората с диабет са най-застрашени от загуба на пръсти на краката.