Учените проучват идеята изкуствен интелект (AI) да бъде използва за диагностициране на аутизъм, както и да помогне на лицата от аутистичния спектър да подобрят социалните си и комуникативни умения. Диагностицирането на аутизъм чрез използването на изкуствен интелект вече е реалност и базираните на AI терапии в процес на разработка са обещаващи. Някои базирани на изкуствен интелект приложения вече могат да се изтеглят от всеки потребител на смартфон.

Каква е дефиницията за изкуствен интелект?

Терминът "изкуствен интелект" (AI) често се използва, както правилно, така и неправилно, за широк набор от програми и приложения. Обикновено се употребява за разграничаване на "обикновеното" програмиране от тип програмиране, което се учи, докато взаимодейства. На теория програмите и приложенията, базирани на изкуствен интелект, приличат повече на човек от обикновените програми и приложения, базирани на алгоритми.


 

Списанието Business Horizons определя изкуствения интелект (AI) като „способността на система да интерпретира правилно външни данни, да се учи от такива данни и да използва тези научени знания за постигане на конкретни цели и задачи чрез гъвкава адаптация.“ При аутизъм AI може да реагира на специфичните способности и предизвикателства на отделния човек с оглед на конкретни резултати - така както може да направи учител или терапевт.

 

Изкуственият интелект в този момент не е никак близо до нивото, прогнозирано от научната фантастика. Нито един робот или програма не може да използва AI, за да премине теста на Тюринг, при който човек взаимодейства дистанционно с двама събеседници – компютър и друг човек; на основание на отговорите на въпросите, тестовият субект е длъжен да определи с кого разговаря – с машина (изкуствен интелект/компютърна програма) или с жив човек; задачата на компютърната програма е да въведе човека в заблуда, карайки го по този начин да направи грешен избор, ако човек не може да различи дали говори с човек или машина, машината проявява интелигентно поведение.

Защо и как изкуственият интелект се използва за диагностициране и лечение на аутизъм?

Невинаги е лесно да бъдат забелязани ранните признаци на аутизъм. Поставянето на диагноза може да отнеме месеци или повече – а късната диагноза означава забавяне в получаването на терапии и услуги.

 

Съществуват няколко причини за забавяне на диагнозата, като липсата на забележим признак на аутизъм или появата на някои симптоми на аутизъм, които могат да възникнат и при други, несвързани разстройства или личностни различия. Оценяващите състоянието може да не бъдат сигурни дали определено поведение е част от аутистичен модел, докато не са абсолютно сигурни, че диагнозата е правилна.

 

Според публикацията Spectrum News форма на изкуствен интелект (AI), наречена „задълбочено обучение“ (deep learning), понякога е по-способна от човека да забелязва модели на поведение. Задълбоченото обучение е вид машинно обучение, което се основава на изкуствени невронни мрежи и тези видове програми е възможно да бъдат добър начин за предоставяне на оценителите потвърждение на диагнозата или за предлагане на необходимостта от допълнителна оценка.

 

Съществуват няколко компании, които прилагат иновативни методи за диагностициране на деца с аутизъм, използвайки AI и подобна на AI технология.

 

Behavior Imaging, компания от Бойзи, Айдахо, използва система, наречена Диагностична оценка при натуралистично наблюдение. Този инструмент е приложение, което позволява на родителите да качват видеоклипове на децата си за наблюдение. Клиницистите гледат видеоклиповете, за да поставят диагнози. Съвсем наскоро компанията е започнала да обучава подобни на AI алгоритми за наблюдение и категоризиране на поведението. Алгоритмите няма да диагностицират децата, но могат да бъдат използвани, за да насочат клиницистите към специфично поведение, което иначе би могло да бъде пропуснато.

 

Друга употреба на диагностика, подпомагана от AI, е инструмент за скрининг на аутизъм, създаден от компанията Cognoa в Пало Алто Калифорния. Този инструмент е мобилно приложение, което родителите могат да използват без участието на обучен оценител. Апликацията преглежда отговорите на въпроси с избираем отговор, както и видеоклипове на детето.

 

Досега, въпреки че има интерес и известно използване на изкуствен интелект (AI) като инструмент за подпомагане на диагнозата, има малка подкрепа за идеята, че AI сам по себе си може да осигури надеждна диагноза на аутизъм.

 

Референции:
1. Verywell Health. Artificial Intelligence (AI) to Diagnose and Treat Autism
2. Ham, Becky, and MIT Media Lab. “Personalized ‘Deep Learning’ Equips Robots for Autism Therapy.”
3. Dipayano, Damayanti. “Interview with Damayanti Dipayana Co-Founder and CEO of Manatee .”
4. “Can a Computer Diagnose Autism?” Spectrum