Под повърхностните мускули на гърба са разположени интермедиерните (междинни) мускули на гърба. Такива са, така наречените гръбните Сератус мускули – съответно горен и долен. Горният гръбен Сератус води началото си от гръбначните издатини на прешлените (от 7-мият шиен до 3-тият торакален прешлен), придвижва се надолу и встрани и завършва захванат за ребрата от 2-ро до 5-то.
 
Това позволява на мускула да издърпва ребрата нагоре по време на дишането. Долният гръбен Сератус, съответно, води началото си от прешлените в торакалната (от 11-и гръден) и лумбалната (до 3-ти кръстен) област, влакната му се издигат нагоре и встрани и завършват на ребрата – от 9-то до 12-то. Функцията на този мускул е свързана с отпускането на ребрата надолу при издишване.
 
Дълбоките мускули на гърба са разположени по цялото продължение на гръбначния стълб, като водят началото си от таза и се издигат нагоре, чак до черепа. Основната им роля е свързана с поддържането и движението на гръбначния стълб, както и с движението на шията и главата. Два са основните мускули на гърба, които участват в движенията на шията и главата и това са така наречените Splenius Cervicis и Splenius Capistis (в анатомията често се използват единствено латинските наименования на обектите, за да се унифицира тяхната идентичност по целия свят). 
NEWS_MORE_BOX
 
 
Всеки от тези мускули е двоен – от лявата и от дясната страна на врата и съкращаването само от  едната страна води до завъртане на главата в същата посока. Двустранното им съкращение предизвиква наклавяне на главата назад и обтягане на шията. Тези мускули водят началото си от шийните и торакални прешлени на гръбначния стълб и се придвиждат нагоре, като завършват на по-високо разположените прешлени на шията или на мастоидалният израстък на тилната кост.