Външните коси коремни мускули са обширни мускули, които водят началото си от 5-12 ребро, обхващат страничната част на талията ни, плъзгат се по повърхността на илиачната кост, прикрепват се за пубиса (лонната кост), линеа алба и долния край на гръдната кост.
 
Левият и десният външен кос коремен мускул се съединяват в предната част на коремната област в широка сухожилна област наречена апоневроза. Тази апоневроза обгражда правия коремен мускул и изгражда част от неговата обвивка. Влакната на тези мускули падат косо надолу и напред, насочени все едно към пубисната кост. Контракцията на двата външни коси коремни мускула води до навеждането на тялото напред, а ако желанието и нуждите ни са да се наклоним настрани, можем да постигнем това чрез контракция само да единия от тях от съответната страна.
 
Вътрешните коси коремни мускули са разположени под външните такива. И докато направлението на външнике коси коремни мускули можем да опишем като „поставяне на ръцете в джобовете“, то влакната на вътрешните коси коремни мускули е подходящо да опишем като „поставяне на дланите върху гърдите“. Вътрешните коси коремни мускули (отново ляв и десен) се захващат за последните, най-долни ребра (10-12-то), ръба на хълбочните кости, линея алба и сухожилие разположено ниско на пубисната кост. Те също обхващат страничната област на талията ни. Относно функцията на тези мускули, тя напълно съвпада с функцията на външните коси коремни мускули.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Последните в тази група, но не и по значение са напречните коремни мускули. Те са разположение под вътрешните коси мускули – в посока вътрешно за тялото. Името им произтича от напречно разположените им влакна, които се захващат за гребена на хълбочните кости, лигаменти, линеа алба и хрущяла на последните ребра.