Височината на хората е свързана с риска от поява на някои заболявания. Тази информация е потвърдена от ново проучване, проведено от изследователи от Rocky Mountain Regional VA Medical Center.

 

Дълги години височината на хората е обект на изследвания, които предполагат по-висок риск от появата на различни заболявания.


 

Предходно проведени анализи показват, че по-високият човек би могъл да има по-висок риск от заболявания като болест на Алцхаймер и някои сърдечносъдови нарушения, докато по-ниските хора отбелязват по-висок риск от появата на диабет тип 2.

 

Въпреки тези данни, миналите проучвания неуспешно разграничават височината на хората като рисков фактор от тяхното хранене, както и от околната среда.

 

Изследователите от Rocky Mountain Regional VA Medical Center, от друга страна, свързват височината на хората с по-голямата вероятност от поява на някои заболявания, като например периферна невропатия и улкуси на техните крака и стъпала.

 

Информацията, която е използвана в проучването, е от програмата за милиони ветерани на VA. В нея се съдържат данни за генетичната последователност и височината на над 250 000 души от различен етнически прозход.

 

Специалистите правят анализ на над 1000 състояния и черти в хората. След което успешно свързват тяхната височина с някои медицински изменения.

 

Възможността за включване на височината като рисков фактор за някои нарушения не е изненадващо, заради разкритата връзка с растежа и метаболизма.

 

В някои случаи повишеният риск от конкретно заболяване се дължи на биологичните процеси, които свързват височината и физиологията на човека. Друг път обаче, тази връзка се получава по-скоро в резултат на физическите ефекти от високия ръст, отколкото на отделните биологични процеси, които протичат в организма.

 

Например връзката между височината и хроничните нарушения на венозното кръвообращение на долните крайници би могла да бъде резултат от физическото разстояние и различната динамика на налягането във венозната циркулаторна система, която се наблюдава при по-високите хора.

 

Тъй като височината на хората не може да бъде регулирана, изследването показва необходимостта от персонализиране на лечението, което ще се прилага при дадено заболяване, спрямо височината на всеки човек.

 

Проучването е публикувано в сп. PLOS Genetics.

 

Референции:

PLOS Genetics

https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1010193

https://www.medicalnewstoday.com/articles/can-your-height-increase-your-risk-for-certain-diseases#Following-the-footsteps-of-prior-research