Всяка повърхност на човешкото тяло, която е изложена на околната среда, е колонизирана от разнообразна съвкупност от микроорганизми, наречена микрофлора (микробиота). Микробиотата включва бактерии, гъбички и вируси и се смята, че тези микроорганизми превъзхождат числено човешките клетки.


По-голямата част от микрофлора пребивава в стомашно-чревния тракт, но различни популации се срещат и по кожата, устата и пикочно-половата система. Интересно е, че местоположението на човешкия организъм, а не толкова характеристиките му, се явява основният определящ фактор за разнообразието на състава в тези съвкупности от микроорганизми.


Човешкото здраве е съществено свързано с микрофлората. Микрофлората е необходима за оптималното развитие на човешкия организъм и спомага за защитата на гостоприемника от различни патогенни щамове на микроорганизмите. Тя се конкурира с патогените за ресурсите и местообитанието, което колонизират. Освен това микробиотата подпомага развитието на имунната система като доставя важни сигнали за нейното активиране.Какво точно представлява здравословната микробиота остава не добре изяснено, но големите нарушения в баланса и в състава ѝ е свързан с много заболявания при човека, включително - възпалителни заболявания на червата, диабет тип 2 и затлъстяване.


Вирусите и паразитите не се считат за членове на нормалната микрофлора от повечето учени, защото в повечето случаи вредят на организма в който обитават, тоест не са коменсали (организми, които нито вредят, нито донасят някаква полза гостоприемника).


Безспорно вирусите имат взаимодействие с микрофлората на човека. Въпреки това много от тези взаимодействия остават недостатъчно добре проучени. Взаимодействието на вирусите и останалите микроби, които присъстват в стомашно-чревния тракт, са най-изследвани заради голямото наличие на микробни общности на това място. Ентералните вируси срещат множество бактерии в стомашно-чревния тракт на бозайниците.


Много проучвания показват връзка между интестиналната микрофлора и ротавируса. Ротавирусът - вирус с двуверижна РНК от семейство Reoviridae, е съществена причина за вирусната диария в световен мащаб. Доказано е, че пробиотиците намаляват продължителността на вирусната диария.

 

Установено е, че интестиналната микрофлора има роля за блокирането на ротавирусната инфекция в чревните епителни клетки. Което показва, че коменсалните бактерии могат потенциално да защитават организма от вирусни инфекции като променят средата на гостоприемника.


Библиография:
Keijser BJ, Zaura E, Huse SM, van der Vossen JM, Schuren FH, et al. Pyrosequencing analysis of the oral microflora of healthy adults.
Costello EK, Lauber CL, Hamady M, Fierer N, Gordon JI, Knight R. Bacterial community variation in human body habitats across space and time. Science.