Клетката обича да делегира задължения. Подобно на добре работещ завод, тя има своя строга структура и добре поддържата и спазвана йерархия. В клетката няма ненужни служители. Има си шефове, има работещи, има и контролиращи звена. Всеки в структурата знае своите задължения и си ги изпълнява стриктно и внимателно и затова този завод работи безотказно.
 
След като вече разбрахме, че ДНК е пазителят на информацията, трябва да разберем на кого и как е делегирано превръщането на тази информация в продукт. С тази роля е натоварена РНК, като (за разлика от ДНК) тя е няколко вида. Всеки от различните видове РНК изпълнява различна функция, като съществуват 3 основни вида РНК.
 
Първият вид РНК е Матрична (или Информационна) РНК (messenger RNA). Подобно на флашка, с която сваляме информация от служебния си компютър и си я пренасяме на домашния, за да си довършим работата вкъщи, ролята на мРНК е да запише генетичната информация съхранявана в ДНК (в ядрото) и да я пренесе в цитоплазмата, за да може тази информация да се използва. Последователността на нуклеотидите - презаписана от ДНК на мРНК, определя последователността на аминокиселините в белтъците, които ще се получат при реализирането на тази информация.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Вторият вид РНК е Транспортната РНК (transfer RNA). тРНК пренася аминокиселини до мястото на синтеза на протеините (белтъците) и „превежда“ нуклеиновокиселинния език на езика на аминокиселините. Определена последователност на аминокиселини представлява и определен белтък.
 
Третият вид РНК е Рибозомната РНК (ribosomal RNA). рРНК, заедно с голям брой протеини, изгражда Рибозомите – ензимния комплекс, в който се синтезират белтъците.
 
Съществуват поне още 2 вида РНК в ядрото на еукариотните клетки – Хетерогенна ядрена РНК (hnRNA) и малки ядрени РНК (snRNA). Тяхната роля е на предшественици на мРНК и в помощ на процеса на зреенето ѝ, но ролята на други от тях все още не е изяснена.