Въглехидратитe представляват един от четирите основни класа биомолекули, заедно с протеините, нуклеиновите киселини и липидите. Въглехидратите са алдехидни или кетонни съединения с множество хидроксилни групи. Те съставляват по-голямата част от органичната материя на Земята поради разнообразните си функции във всички форми на живот.

 

Въглехидратите могат да се разделят на четири групи – монозахариди (прости захари), дизахариди, олигозахариди (изградени от малко на брой монозахаридни мономери - обикновено от 3 до 10) и полизахариди (високомолекулни съединения). Най-важният въглехидрат е глюкозата, проста захар (монозахарид), която се метаболизира от почти всички известни организми и се използва като източник на енергия.Въглехидратите са основна част от храната на животните. Те служат като запас на енергия и изпълняват важни биологични функции в живите организми, някои от тях са:

 

  • Монозахаридите - рибоза и дезоксирибоза формират част от структурния скелет на РНК и ДНК;
  • Полизахаридите (полимерни въглехидрати, които са образувани от повтарящи се единици - монозахариди или дизахариди) са елементи, които участват в структурата на клетъчните стени на бактерии и растения;
  • Целулозата - основната съставка на клетъчни стени при растенията, е най-разпространеният в природата биополимер, който участва в органичните съединения в биосферата;
  • Освен това въглехидратите са свързани с много протеини и липиди, където те играят ключова роля в медиирането на взаимодействията между клетките и взаимодействията между клетките и други елементи в клетъчната среда.


Основно свойство на въглехидратите в ролята им на медиатори на клетъчните взаимодействия е огромното им структурно разнообразие. Високомолекулните въглехидрати са изградени от малки молекули, които обикновено съдържат от три до девет въглеродни атома и варират по размер и в стереохимична конфигурация (пространствен строеж на молекулите). Монозахаридите могат да бъдат свързани заедно, за да образуват голямо разнообразие от олигозахариди.


Въглехидратите се подразделят на няколко категории въз основа на броя на единиците, от които са изградени и как те са химически свързани помежду си. Категориите включват - захари, нишестета и фибри.


Библиография:
Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L. Biochemistry. 5th edition.