Част от функциите на редица органи могат да бъдат повлияни косвено от съзнанието – под действието на волеви импулси от централната нервна система. Пример за такива са съкращението на мускулите при движение, отпускане на сфинктерите на тазовите резервоари при дефекация или уриниране. Но за разлика от тях участието на вегетативната нервна система в регулацията на дейността на вътрешните органи се осъществява почти изцяло без участието на съзнателния контрол на човека.


Нейните основни функции могат да бъдат разпределени в три направления – поддържане на т. нар. хомеостаза, координиране реакциите на организма в условия на стрес или при физическа работа, както и подпомагане дейността на ендокринната система – в частност по отношение на репродуктивната функция.


Вегетативната нервна система оказва контрол върху моторната и секреторната функция на стомашно-чревния тракт, ударния обем на сърцето, тонуса на кръвоносните съдове, кръвното налягане, пикочния мехур, терморегулацията, зрителната акомодация и редица други системи и органи.От аксоните на парасимпатиковите нервни клетки, които инервират кръвоносните съдове на пениса, се отделя азотен оксид, който води до вазодилатация (разширяване на съдовете), поради отпускане на гладко-мускулните влакна в съдовата стена.


Като цяло функцията на вътрешните органи не зависи директно от вегетативната нервна система, но последната е от особено значение за приспособяване на функциите им към нуждите на организма в дадения момент.ефектите на симпатиковия дял на вегетативната нервна система генерализирани и продължителни, поради бавното инактивиране на освободения медиатор.


Двата дяла – симпатиковият и парасимпатиковият имат противоположни ефекти върху един и същи орган. В повечето случаи двата дяла са едновременно активирани, като балансът се променя в зависимост от нуждите на организма в дадения момент. Така за даден орган при определени обстоятелства активността на единия дял доминира над другия.


Симпатиковият дял има основно значение при състояния на стрес, както и при физическа активност. Учестява се пулсът, кръвното налягане се повишава, дихателните пътища се разширяват, за да навлиза повече въздух - съответно кислород, повишава се нивото на кръвната захар, за да се задоволят нуждите от енергия. Освен това кръвотокът към сърцето и работещите мускули се усилва, докато кръвотокът към кожата и храносмилателната система се редуцира. Става ясно, че този дял има отношение към мобилизацията на организма.


Парасимпатикусът усилва моторната и секреторната функция на органите, които се включват в храносмилателния тракт. Негото влияние върху този прицелен орган е значително по-голямо от това на симпатикуса.


Орган, в който се осъществява съвместната функция на двата дяла, е пенисът. Така парасимпатикусът отговаря за предизвикването на ерекция, а симпатикусът за еякулацията.


Предимството на двойната инервация – и от двата дяла, е осъществяване на прецизен контрол върху функциите на даден орган. Те обикновено реципрочно се контролират, като повишената активност на единия дял е съпроводено със съответното намаление на активността на другия дял.


Но съществуват няколко изключения. Например кръвоносните съдове под влиянието на симпатикуса могат както да се свиват, така и да се разширяват. Така в дадена област може както да се повиши кръвотокът, така и значително да се редуцира.


Сексуалността например, изисква координирани и последователни включвания на двата дяла на вегетативната нервна система.


Функцията на даден орган често зависи от баланса между двата дяла, а за осъществяване на определена дейност се изисква увеличена активност или на единия или на другия дял. Тези взаимоотношения създават възможност за промяна на функцията на даден орган, която най-пълно съответства на нуждите на цялостния организъм.


Библиография:
Витанова Л., Р. Гърчев, Физиология на човека, Второ издание, 2015 г.