За разлика от соматичната нервна система, чиято дейност е свързана с волевите действия и реакции на организма, вегетативната нервна система (ВНС) участва в контрола на независещи от човешките желания процеси в организма. Тя се характеризира с регулиране на функциите на вътрешните органи, поддържане на телесната хомеостаза (постоянство на вътрешната среда) и участие в поведенческите реакции. Контрола на обичайните и жизненоважни действия, като храносмилане, дишане, кръвообращение и други, са функция на вегатативната нервна система.
 
Вегетативната нервна система се състои от централни вегетативни ядра (в главния и в гръбначния мозък), вегетативни възли (ганглии) и периферни нерви – завършващи в различни органи. Вегетативната нервна система се характеризира с това, че провежда нервните импулси по-бавно от соматичната нервна система и, че импулсите при нея преминават не по един, а по два последователно свързани неврона. Телата на първите от тези два неврона се намират във вегетативните ядра на централната нервна система, а на вторите са разположени в нервните възли, които се намират извън централната нервна система.
 
А, кое кара сърцето ни да бие учестено при първата целувка? Вегетативната невна система е представена от два основни дяла -  симпатиков и парасимпатиков. Учестяването на съкращенията на сърцето е подвластно на симпатиковия дял.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Симпатиковият дял се състои от нервни влакна, които излизат от клетки, разположени в страничната част на сивото вещество на гръбначния мозък. Оттук по предните коренчета те достигат т. нар. гранични стволове на симпатиковия дял, разположени от двете страни на гръбначния стълб. Една част от нервните влакна се отправят към очите, сърцето и белите дробове. Друга част се насочва към коремната кухина и органите там, като преди това образува т.нар. слънчев сплит и горен коремен сплит. От долната част на граничния ствол излизат и влакна, които образуват долния коремен сплит и съответно достигат пикочо-половите органи в малкия таз.