Високите нива на липиди в кръвта и намалената физическа активност са два основни рискови фактора за развитието на атеросклеротични процеси в организма. Установено е, че по време на зимуването на европейската кафява мечка (Ursus arctos) тя е неактивна в продължение на 5-6 месеца и паралелно с това натрупва огромно количество на липиди в кръвта и въпреки това не показва признаци на атеросклероза.


Изследователската група на проф. Йохан Фростегард в Института за екологична медицина, Karolinska Institutet наблюдават това следствие и резултатите показват, че се откриват антитела, насочени срещу веществото фосфорилхолин – което се свързва с липидите и има отношение към защитата от развитие на атеросклеротични процеси, както и други хронични възпаления.


Антитялото антифосфорилхолин има противовъзпалително действие и паралелно с това повишава изчистването на мъртвите клетки, което от своя страна може да бъде от централно значение при атеросклерозата. Фосфорилхолинът се експресира върху липидите, когато те се окисляват, както при атеросклероза, както и върху мъртвите клетки. Освен това при свързването с клетките, те са предразположени към по-лесно заразяване с а различни видове микроорганизми като паразити, нематоди и бактерии.В настоящото проучване са били изследвани дванадесет мечки, от които са взети кръвни проби - както през лятото, така и през зимата. Оказва се, че антитялото се повишава драстично през зимата. Това се отнася особено за изоформите на антифосфорилхолин, които се свързват най-вече с инхибиране на възпалението.


Проф. Йохан Фростегор предполага, че това значително увеличение на нивата на антитялото може да бъде причинено от огромната консумация  на всякакъв вид храна, което от своя страна може да бъде свързано и с прием на повишено количество и различни видове микроорганизми. Предполага се протективната роля на това антитяло и съответно значението му за защита от атеросклероза – не само имаща отношение към работата на сърцето, но и към увреждания на други вътрешните органи.


Този вид пример за естествена имунизация срещу атеросклероза дава възможност за проучвания за въздействието на това антитяло и при хора.


Според главния автор на статията и проучването е възможно да бъде създадена ваксина, благодарение на която процесът на атеросклерозата да се забави.


Източници:
Can knowledge about brown bears contribute to development of a vaccine against atherosclerosis in humans? (medicalxpress.com)
Shailesh Kumar Samal et al, Potential natural immunization against atherosclerosis in hibernating bears | Scientific Reports (nature.com)