Разработено е миниатюрно устройство, което тества едновременно няколко лечения на сложни видове мозъчен рак. То се имплантира в мозъка с операция, по време на която дава реална информация за ефектите на лекарствата върху тумора.


Устройството е с размер и форма на оризово зърно и е създадено за използване по време на операция върху мозъчни тумори като глиома. Разработено е от учени към здравната система Mass General Brigham и няма установени неблагоприятни ефекти върху мозъка.


Първичният мозъчен тумор, или глиомата, идва от помощните клетки в мозъка, които имат подпомагаща функция за невроните и поддържат тяхното нормално функциониране. Има множество видове глиома, като злокачествените форми на тумора са изключително агресивни и трудни за лечение.Един от недостатъците на лечението на глиома е невъзможността да се тестват множество методи за лечение за кратък период от време. Тестването на множество подходи за лечение би могло да повлияе не само на туморните клетки, ами и на невроните и глиалната тъкан в главния мозък. Това прави устройството с размер на зърно ориз подходящо за тестване на различни терапии и комбинациите им. То е лесен безболезен начин тези лекарства директно да се приложат върху туморните клетки, без риск от засягане на мозъчна тъкан.


При имплантирането на устройството то подава малки дози от до 20 лекарства в области на мозъчния тумор. По време на операцията устройството съхранява данни, които след отстраняването на устройството могат да бъдат изследвани, за да се разберат резултатите от тестваните лекарства в туморната среда. 


Сочи се за добри резултати от използването на устройството, като не са наблюдавани съществени неблагоприятни ефекти от него. 


Устройството предоставя удобен, достъпен начин да се изследват ефектите от различни лекарства върху тумора, без да има необходимост от взимане на проби от мозъчната тъкан или пък продължително тестване на различни терапии с риск от увреждане на мозъчната тъкан.


Научното изследване е публикувано в Science Translational Medicine.


Референции:
Alter, G. (2023, September 6) Humoral immunity to an endemic coronavirus is associated with postacute sequelae of COVID-19 in individuals with rheumatic diseases. Retrieved 2023, September 8 from https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.adf6598