Ролята на протеин с ключово значение за развитието на сърдечносъдови и ракови заболявания, е установил екип канадски учени. В рамките на изследването са били открити молекулярните механизми, чрез които протеинът PCSK9 разгражда рецептора за липопротеините с ниска плътност, които са частиците с най-високо съдържание на холестерол в кръвообращението. Проучването е публикувано в Molecular Metabolism.

 

Липопротеините с ниска плътност, известни още като “лош” холестерол - LDL могат да се натрупват в кръвта и да доведат до атеросклеротични изменения в кръвоносните съдове. Това значително увеличава сърдечносъдовия риск и води до развитие на различни заболявания. Нивата на “лошия” и общя холестерол, имат съществена връзка със способността на рецепторите за LDL да се свързват с него и да го вкарват във вътершността на клетките, най-вече на чернодробните клетки - наречени още хепатоцити.


 

Повърхността на тези рецептори е способна да улавя липопротеините с ниска плътност и да ги доставя до вътрешността на клетката, след което рецепторът отново се връща на клетъчната повърхност и е способен да се свързва с други липопротеини. По-голямата част от случаите на фамилна хиперхолестеролемия са свързани с нарушения във функциите на рецепторите за липопротеините с ниска плътност.

 

В някои случаи обаче състоянието е свързано с функциите на протеина PCSK9. Този белтък също се съдържа в кръвообращението, където се свързва с рецепторите за липопротеините с ниска плътност и благоприятства тяхното радграждане в хепатоцитите. По този начин се възпрепятства връщането на рецептора на повърхността на клетката и се намалява способността за свързване на “лошия” холестерол. В други случаи, обратно, при някои пациенти се наблюдават супер форми на протеина PCSK9, които благоприятстват по-бързото разграждане на комплекса рецептор-липопротеин с ниска плътност и повторното връщане на рецептора на повърхността.

 

В последните години все повече се прилага терапията с PCSK9 инхибитори, които или потискат функцията на протеина, или намаляват неговото количество в кръвообращението, с което се осигуряват по-високи нива на рецептори за липопротеини с ниска плътност. По този начин се намалява нивото на “лошия” холестерол в знамително по-голяма степен, отколкото при приложение на конвенционалната терапия със статини.

 

В резултат на множество анализи, учените са установили, че при тези процеси се формира комплекс от три съчетани с PCSK9 протеини - LDLR, CAP1, HLA-C. Ключовият за функциите на имунната система протеин HLA-C изпълнява важна роля - той насочва целия комплекс към лизозомите, в които се осигурява разграждането на рецепторите. От друга страна, PCSK9 има важно значение за предотвратяване на туморния растеж и метастазите чрез повишаване на нивото на HLA-C на повърхността на клетката.

 

Фокусът върху бъдещите проучвания ще бъде насочен към терапия, която да предотвратява взаимодействието между PCSK9 и HLA-C, както и да блокира действието на PCSK9 върху рецепторите за липопротеините с ниска плътност и HLA-C. Това би могло да има значителни клинични ползи за лечение на сърдечносъдови и ракови заболявания.

 

Референции:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212877822002319?via%3Dihub