Остеоартритът е хронично, дегенеративно и прогресиращо забояване, което засяга както костите, така и ставите. То е свързано с болка, дискомфорт, затруднени движения и влошаване на качеството на живота.

 

Остеоартритът изисква лечение с кортикостероиди, които облекчават болката, както и инжекционно въвеждане на хиалуронова киселина.


 

Две скорошни проучвания са установили, че лечението с инжекционни кортикостероиди е свързано с ускорена прогресия на заболяването.

 

Изследователите са проследили данните на близо 5000 участници за период от 14 години. В първото проучване са участвали 210 участници, на 70, от които, е било назначено лечение с вътреставни инжекции. Данните от тези участници са били сравнявани с данните от контролна група, съставено от 140 участници, на които не е било назначено такова лечение. От всичките 70 участници, на които е било назначено вътреставно инжекционно лечение - 44 са били на лечение с кортикостероиди, а на 26 от тях е била инжектирана хиалуронова киселина за период от две години. Преди началото и след края на периода на проследяване е било извършено изследване с ядрено-магнитен резонанс и резултатите са показали прогресия на заболяването след края на лечението с кортикостероиди.

 

Статистическите данни са показали, че вътреставното инжектиране на кортикостероиди в колянната става е свързано с ускорена прогресия на остеоартрита в коляното и повишено засягане на латералните менискуси, латералните и медиалните хрущяли. От друга страна, инжектирането на хиалуронова киселина е била свързана със забавена прогресия на остеоартрита и по-малък обхват на лезиите в костния мозък.

 

Друго проучване е проследило 150 участници, на 50, от които, е било назначено лечение с вътреставно инжектиране на кортикостероиди, на други 50 - инжектиране на хиалуронова киселина и на останалите 50 не е било назначено никакво лечение за период от 36 месеца. На всеки от тях е било извършено рентгеново изследване в началото и в края на проучването. Отново е било установено, че пациентите, които са били на терапия с кортикостероиди са имали ускорена прогресия на заболяването.

 

Това поставя фокусът върху преимущественото прилагане на хиалуронова киселина в лечението на остеоартрита, тъй като тя е свързана със забавена прогресия на заболяването и също така облекчава болката.

 

Референции:

https://medicalxpress.com/news/2022-11-steroid-worsen-knee-arthritis.html