Пациентите, които употребяват канабис имат нужда от по-голяма доза седативи по време на ендоскопски процедури, в сравнение с неупотребяващите според изследване, което ще бъде представено на Седмицата на храносмилателните заболявания през 2022 г.

 

В резултат на все по-широкото разпространение на канабиса и неговото легализиране в някои части на света, специалистите от съответните области трябва да се адаптират към ситуацията и да подготвят своите пациенти за приложение на по-голямо количество седативи и съпътстващите към тези по-високи дози рискове.


 

По време на провежданите процедури пациентите не изпитват по-силен дискофорт, но се нуждаят от повече медикаменти за ефективна седация.

 

Чрез проведено проспективно кохортно проучване, в което са включени 419 възрастни амбулаторни пациенти от три канадски центъра, подложени на различни ендоскопски процедури, изследователите анализират действието на седативите мидазолам, фентанил и дифенхидрамин.

 

По време на съответните процедури пациентите са частично в съзнание. С помощта на седативите те са релаксирани, отпуснати и спокойни. Този вид седация може да се нарече съзнателна.

 

Преди и след провеждането на съответната процедура, всеки пациент попълва въпросник, на който дава информация за употребата на канабис, както и за усещанията и нивото на комфорт по време на самата интервенция.

 

В резултат на направените анализи се стига до заключението, че хората, които употребяват канабис се нуждаят от по-високи дози от съответните седативи. За мидазолам това е над 5 mg, при фентанила дозата трябва да бъде над 100 mcg, а в някои случаи се налага и приложението на дифенхидрамин.

 

В проучването е разгледана като цяло употребата на канабис, независимо от времето и периода, за който е бил приет. Освен това не е взет под внимание и методът на постъпване на канабиса в човешкия организъм, дали е вдишван, изпарен, погълнат през устата или е приет по друг начин.

 

При провеждането на бъдещи проучвания тези фактори могат да бъдат взети под внимание и да стоят в основата на различните разработки.

 

От значение за САЩ ще бъде допълнителното анализиране на медикамента пропофол, който се използва много по-често в страната, в сравнение с останалите лекарствени седативи.

 

Източницк:

MedicalXpress.com