Тромбоцитите са част от формените елементи на кръвта, които са с най-малки размери. Наричат се още кръвни плочици. Броят им варира между 150 000 и 400 000 в 1 микролитър кръв. Формата им е овална, а размерите им в порядъка на 2-3 микрометра. Основната им функция е свързана с кръвосъсирването. Недостигът им се нарича тромбоцитопения. А тежката форма на тромбоцитопения може да доведе до изразена склонност към кървене.


Характерно за тромбоцитите е, че липсва ядро и съответно не се наблюдава делене на клетката. Паралелно с това те отделят редица растежни фактори, които подпомагат възстановяването на ендотелните и гладкомускулните клетки. Тромбоцитите съдържат хистамин и серотонин, които чрез съдосвиващото си действие възпрепятстват кръвотечението и предпазват организма от кръвозагуби при нараняване на съдовете. Това прави ролята им ключова при възстановяване на стената на кръвоносните съдове при налични лезии.


В тромбоцитите се съдържат и т. нар. цитоскелетни протеини, които имат отношение към тяхното придвижване, както и възможността за промяна във формата им. Броят на тромбоцитите се променя непрекъснато, тъй като процесът на подновяването им е постоянен. Остарелите и нефункциониращи тромбоцити се преработват в черния дроб или слезката.



Тромбоцитите се образуват в костния мозък и продължителността им на живот е в рамките на седем до десет дни. Те определят способността на кръвта за сгъстяване или оставане в течно състояние. Това определя важната им роля при инциденти с кръвотечение – ако броят им е достатъчен, се води до съсирването, което предотвратява масивна кръвозагуба. Както повишените, така и намалените нива крият рискове.


За да се предотвратят големи загуби на кръв се активират серия от механизми, които имат за цел спиране на кръвотечението. Процесът на кръвоспиране преминава през четири етапа. Във втория етап участват и тромбоцитите – събират се и се прикрепват в мястото на увреда. Така те се активират и се наблюдава последващ процес на формиране на т. нар. псевдоподи. Така към тях се прикрепят нови тромбоцити – процес на агрегация, до формиране на тромбоцитна запушалка – тромб.


Повишеното количество на тромбоцитите над нормалните граници се нарича тромбоцитоза или тромбоцитемия и може да доведе до поява на тромби (тромбоза).