Важна група от мускули – принадлежаща към дълбоките гръбни мускули, е така наречената група Erector spinae. Тази група е разположена успоредно на гръбначния стълб, между израстъците на прешлените му и началото на ребрата.
 
Основната функция на тези мускули е да поддържат и разтягат гръбначния стълб и главата. Групата е съставена от три мускула - всеки от които двоен – съответно от ляво и от дясно на гръбначния стълб и всеки от които разделящ се на отделни участъци. Тези три мускула имат общо начало чрез сухожилие, което се захваща за лумбалните (кръстни) и долните торакални (гръдни) прешлени, кръстната и илиачната кост и някои от ставите между тазовите кости.
 
Първият от тези три мускула е Илиокосталис (Iliocostalis). Той е най-отдалечен от гръбначния стълб и е разделен на три части – кръстна, гръдна и шийна. Започващ от общото сухожилие, този мускул се придвижва нагоре, захваща се за ръба на ребрата и приключва захванат за страничните израстъци на шийните прешлени. При едностранното си съкращение, той привежда гръбначния стълб и тялото настрани, а двустранната му дейност води до изпъването на гръбначния стълб и главата.
NEWS_MORE_BOX
 
 
От трите мускула, Лонгисимус (Longissimus) е най-големият и е разположен по средата. Разделя се на гръден, шиен и участък на главата. Започващ отново от общото сухожилие, той се захваща също за ребрата ( от 2-ри цервикален до 12-ти торакален) и приключва на мастоидния израстък на черепа.
 
Третият мускул в групата е Спиналис (Spinalis). Със съвпадащи с другите два мускула начало и функция, Спиналис е разположен най-близо до гръбначния стълб и е с най-малки размери. Разделя се на три части – гръдна, шийна и на главата (въпреки, че при някои индивиди шийната липсва). Захваща се за израстъци на 2-ри шийни и от 1-ви до 8-ми гръдни прешлени, както и за тилната кост на черепа.