Създаването на човешки органи в лабораторни условия все още се счита като постижение, повече в сферата на научната фантастика, отколкото на научните факти. Истина е, че напредъкът на технологиите рано или късно ще позволи това, но докато стане възможно, ще трябва да разчитаме на по-достъпни средства.

 

За момента единствен начин да се замени нефункциониращ или увреден човешки орган е чрез трансплантация от донор. Изискванията за съвместимост са много специфични, което е причина да се чака дълго. Основната надежда на учените в тази насока за обозримото бъдеще е намирането на алтернатива.


 

За момента се разработват методи за ползване на свински органи.

 

Тази тенденция не е нова. Отдавна се ползва инсулин, секретиран от свински панкреас, за лечение на диабет при хора; за овладяване на ставни проблеми се прилага свински колаген, който структурно е много близък до човешкия. Освен това е редовна практика да се имплантират свински сърдечни клапи на мястото на увредените такива при хора със сърдечни заболявания.

 

Според учените практиката може да прогресира до етап, в който на хора ще се трансплантират цели органи от свине – бъбреци, черен дроб, панкреас и др. Формата и големината на тези органи при човека и свинята е много сходна и ще позволи това. Пречките обаче за момента идват от другаде и учените работят по отстраняването им, което ще помогне за спасяване живота на милиони хора.

 

Основната пречка идва от риска трансплантирането на животински орган при човек да доведе до генетични промени, които да предизвикат непознати за човека вирусни инфекции, да увредят сериозно други органи или да отключат раково заболяване.

 

Вече са разработени методи, чрез които може да се извършват генетични корекции у свине и те да се отглеждат, без да развиват вирусни инфекции, които може да се пренесат и у хора, след трансплантиране на животински орган. В основата на методите стои изрязване на потенциално опасни гени от свинския геном по технология, известна като CRISPR. За момента това е най-надеждният метод, на който се разчита да премахне пречките пред възможността животински органи да се трансплантират на нуждаещи се хора.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Той има едно много голямо предимство. Счита се, че чрез генетичните намеси ще може да се постигнат промени в животинските органи, които ще ги направят толкова добре съвместими с човешкия организъм, че ще отпадне рискът от отхвърляне на органа след трансплантация. Така няма да се налага и приемът на имуносупресори, които помагат за приемането на трансплантирания орган, но създават редица странични рискове за здравето.

 

Разработващият американски екип посочва, че първите междувидови трансплантации на органи може да са факт до 2-3 години, а това ще помогне за връщането към нормален живот на над 100 хиляди души, чакащи за животоспасяваща трансплантация само в САЩ.

 

Разбира се, тук също ще е налице моралният аспект на въпроса, но той ще има много по-малка тежест в сравнение с този, свързан с ползването на човешки ембриони като източник на стволови клетки например. Очевидно моментът, в който човекът ще успее да ползва животински видове като донори на органи за себе си не е далеч. Остава единствено да се отчете доколко безопасно и успешно ще бъде това при масово прилагане.