Теломеразата представлява ензим, който се намира в клетките и е възможно да е свързан с процеса на стареене. Той добавя кратки, повтарящи се краища към ДНК веригите. Тези краища се наричат теломери.


Всеки път, когато клетките се делят, те трябва да репликират своята ДНК, така че всяка дъщерна клетка да получи пълен състав от генетичната информация. С всяко клетъчно делене обаче се губи малка част от теломерите на ДНК веригата.


Учените смятат, че загубата на тези теломери води до възможна загуба на важни области от ДНК и че това с течение на времето уврежда способността на клетките да се делят и да произвеждат здрави дъщерни клетки.Тази теория е подкрепена от проучвания, които показват, че лабораторни мишки, с липсващ ензим теломераза, стареят и развиват свързани с възрастта заболявания по-бързо от обикновено. Тези ефекти от преждевременното стареене всъщност могат да бъдат обърнати чрез изкуствено добавяне на теломераза към клетките на мишките.


Тези открития навеждат на мисълта, че теломеразата може да бъде разглеждана като потенциален източник на младост, който, ако се използва правилно, може да спре процеса на стареене и да поддържа клетките млади и здрави за неопределен период от време.

 

За съжаление, все още няма достатъчно данни, които да потвърждават тази теория. Други специалисти дори смятат, че изкуственото добавяне на теломераза в човешкия организъм може да увеличи риска от развитие на рак.


Връзката на теломеразата с рака все още не е напълно изяснена. От една страна, проучвания върху човешкия организъм са установили, че хората, които притежават по-къси теломери, имат по-висок риск да се разболеят от рак, може би защото техните клетки са по-склонни да претърпят увреждане на ДНК, което може да доведе до мутация. Това откритие също навежда на мисълта, че използването на изкуствена теломераза може да предотврати появата на рак.


От друга страна, учените посочват, че свръхактивна теломераза също може да бъде открита в множество ракови клетки и че нейната активност всъщност може да е фактор, който позволява на раковите клетки да се делят практически без ограничение, изпреварвайки скоростта на делене на здравите клетки. Ако това е така „предозирането“ с теломераза може и да бъде благоприятно за повече за раковите клетки, отколкото за здравите клетки и да доведе до увеличаване на онкологичните заболявания.


Все още няма достатъчно данни, за това как стимулирането на теломеразата би повлияло на човешкото здраве в дългосрочен план, затова е необходимо да бъдат извършени повече изследвания.


Библиография:
Rehman, J. Aging: Too Much Telomerase Can Be as Bad as Too Little
Callaway, E. Telomerase reverses ageing process. Nature