При храносмилателния процес основните хранителни вещества се разграждат основно на аминокиселини, глюкоза и мастни киселини. Тези елементи, лесно се всмукват от вилите на тънкото черво и преминават в кръвния поток.
 
Кръвният поток е движението на кръвта в тялото, чиято основна функция е разнасянето на хранителните вещества и кислорода до всички части и клетки на тялото. В същото време, кръвният поток отнасянето от клетките непотребните вещества и въглеродния диоксид (СО2), натрупани в тях, като ги транспортира до органи, които ги изхвърлят от тялото. В организма, кръвта има свои собствени пътища, наречени кръвоносни съдове. По тях, кръвта пренася още хормони и други вещества, като и изпълнява защитна функция.
 
Но как хранителните вещества, хормоните и газовете достигат от затворените кръвоносни съдове до всички клетки?
 
Големите кръвоносни съдове постепенно се разклоняват на все по-малки и тънки капиляри, чиито стени са изградени само от един слой клетки. През тези тънички стени, лесно преминават вода, соли, хранителни вещества и кислород в посока на течността, която изпълва междуклетъчното пространство. Тази течност се нарича Тъканна течност. Обратно, от Тъканната чесност, през стените на капилярите, в кръвта навлизат образувалите се в клетките непотребни вещества и СО2.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Тъканната течност, обаче, не комуникира с цялата кръв. Тя е в непрекъснат обмен на вещества с част от кръвта, наречена кръвна плазма. Кръвната плазма е онази част от кръвта, от която са отстранени кръвните клетки. Ако вземем кръв на пациент в екруветка (в която има противосъсирващо вещество), слез време ще видим образувани два отделни, ясно различими слоя. Горният от тези два слоя е бледожълт и е Кръвната плазма, а вторият – долният, е тъмночервен и е образуван от Кръвните клетки, които ще разгледаме по-късно.