Интернационални научни екипи успешно създават химерни ембриони от маймуна и успяват да ги задържат живи за около 20 дни, което е значителен период за подобен експеримент.

 

Съществуват много въпроси относно етичността на изследването, но то има потенциала да даде много ценна информация за биологията, разглеждаща развитието на видовете, както и на науките, разглеждащи еволюцията. Друг ценен аспект на подобни експерименти е изследването на различни състояния и заболявания.


 

Не е възможно да бъдат провеждани научни експерименти върху хора и това изисква откриване на нови методи за изработване на лабораторни модели, които да имитират човешкия организъм и да предоставят адекватно поле за изследване на различните патологии и лечението им. „Важен аспект на експерименталната биология е именно създаването на моделни системи, позволяващи изучаването на човешките болести в in vivo условия.“ споделя главният автор Хуан Белмонте.

 

Междувидови химери се създават от 1970 г. насам, когато са били получени за пръв път от гризачи, за да бъдат изследвани различни процеси от развитието на бозайниците. Благодарение на технология, разработена през миналата година, е възможно и текущото проучване.

 

Новата технология позволява на ембрионите да останат живи извън тялото за по-продължителен период.

 

6 дни след създаването на ембрионите, във всеки един от тях биват инжектирани по 25 човешки стволови клетки (широко плурипотентни стволови клетки), които дават начало както на ембрионални, така и на неембрионални тъкани.

 

Ден по-късно са регистрирани човешки клетки в 132 от ембрионите, а 10 дни по-късно 103 от ембрионите продължават да се развиват. Засега продължителността на живота на ембрионите е около 20 дни. След десетия ден започва спад на показателите и към 19 живи са само 3 от изследваните обекти. Интересен факт е, че през целия период на развитие, броят на човешките клетки в ембрионите остава висок.

 

Изследването цели да открие и дали са създадени еволюционни бариери между маймуните и хората за изграждането на химери, а също и начини за тяхното преодоляване.

 

При транскриптомни изследвания както на маймунските, така и на човешките клетки от ембрионите биват открити някои нови или подсилени комуникационни пътища в клетките. Ако бъде открит начин за подсилване на тези пътища, може да се подобри възможността за създаване на химери, дори и от неблизкородствени организми.

 

В дългосрочен план, учените се надяват да намерят начин за развитие на подходящи моделни системи с този подход, позволяващи оптимизирано изследване на лекарства, при спазване на всички закони за етика и социални насоки.

 

Източник:

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/04/210415142904.htm