Различни популации от стволови клетки подпомагат регенерацията на костна тъкан при наличие на травма. Това е установено с помощта на ново изледване, проведено от Изследователския институт към Детския медицински център в Югозападното медицинско училище на Тексаския университет.

 

Специалистите идентифицират специфични клетъчни маркери върху повърхността на стволовите клетки, които им позволяват да проследяват отделните популации.


 

В резултат на това те разкриват, че стволовите клетки от костния мозък са отговорни за продължаващото производство на костни клетки в нормалните кости и възстановяването на конкретни наранявания. Стволовите клетки от периоста от друга страна са отговорни основно за възстановяването на фрактури.

 

Стволовите клетки, които се продуцират от костния мозък възстановяват по-малки, стабилизирани костни наранявания и подпомагат растежа на нови кости при нормални условия в зряла възраст.

 

За разлика от тях периосталните стволови клетки са отговорни основно за възстановяването на по-големи, нестабилизирани наранявания като фрактури. Те регенерират не само костта, но и клетките в костния мозък на мястото на фрактурата, стимулирайки продукцията на стволови клетки от него.

 

От изследването специалистите, разкриват още, че стволовите клетки на периоста са притежават сигнализиращ протеин, наречен Gli1, докато тези в костния мозък имат лептинов рецептор и адипонектин.

 

Направените разкрития за сигналните протеини и рецептори са в съответствие с предишни изследвания, проведени от Лабораторията на Морисън, според които стволовите клетки на костния мозък с положителен рецептор за лептин са основен източник на нови остеобласти за поддържане и възстановяване на костите.

 

Нормалната продукция на стволови клетки е от голяма важност за регенераторните способности на човешкия организъм.

 

При наличието на травми и фрактури на костите тази възможност за възстановяване на клетките предотвратява по-сериозните трайни увреди.

 

Направеното откритие, че различни костообразуващи стволови клетки са отговорни за различни аспекти от поддържането и възстановяването на костите, ще подпомогне провеждането на бъдещи проучвания, които да се съсредоточат върху конкретна популация от стволови клетки, отговорна за регенерацията на засегнатата кост.

 

Информация за откритието е публикувана в сп. Cell Stem Cell.

 

В изследователския екип се включва д-р Елиз К. Джефри, която е част от Детския изследователски институт и Департаментът по педиатрия в Югозападния медицински център на Тексаския университет в САЩ.

 

Референции:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1934590922004209?via%3Dihub