Ако по време на бременността, майката постада от механична или друга травма, водеща до тъканно увреждане, стволови клетки от плода (фетус) могат да навлязат в майчините тъкани и да ги регенерират в различна степен.
 
Явлението е познато като фетално-майчин микрохимеризъм. Публикация от 2016 г. в журнала Cancer Research and Clinical Oncology дефинира феномена по следния начин: „Феталният микрохимеризъм се определя от наличието на фетални стволови клетки в тялото на майката десетилетия след раждане без видимо имунологично отхвърляне. Тези клетки могат да се имплантират в костния мозък, от където чрез циркулацията на кръвта могат да достигнат всяка тъканна и органна система в майчиното тяло.“
 
Стволовите клетки могат да се трансформират в голяма разновидност от функционални клетки, което е от значение за развитието на плода. При този вид химеризъм обаче стволовите клетки могат да бъдат пренесени в майчиното кръвообръщение и да участват в изграждането на нови тъкани, въпреки различния генетичен материал на майчините и феталните клетки.
 
NEWS_MORE_BOX
 
Майчини тъкани, в които са наблюдавани фетални стволови клетки години след раждане, включват кръв, костен мозък, кожа, гладка мускулатура и черен дроб. В лабораторно изследване от 2015 г., публикувано в Circulation Research, било наблюдавано, как фетални стволови клетки преминават през плацентата директно към увредените тъкани на сърцето на майката и напълно се интегрират в мускулатурата му. Те се диференцират в сърдечно-мускулни клетки, кардиомиоцити, които се свързват със здрави клетки от сърдечната тъкан и синхронизират съкращенията си с тях за равномерно сърцебиене.
 
Макар целият процес задвижващ този феномен да не е изяснен, учените считат, че това е новооткрит еволюционен механизъм, чрез който плодът поддържа и защитава сърцето на майката по време на бременността и вероятно - дълги години след раждането.