В човешкия организъм, клетките са организирани в групи, които се характеризират с определена специализация.
 
Многобройните клетъчни популации, преминават период на усъвършенстване, който е различен по продължителност и след който те достигат необходимото ниво за успешно изпълняване на специализираните си функции. Този период на специализация засяга клетъчните органели заедно с обменните процеси между тях, както и взаимодействията на отделните клетки в рамките на дадена клетъчна популация и най-общо се означава като процес на клетъчна диференциация.
 
Диференцираните клетки могат да се развият чрез пролиферация (образуване на нови клетки чрез делене) или чрез сливане на диференцирани клетки. Клетъчно делене на специализирани клетки се наблюдава при стабилните клетъчни популации, каквито са клетките на черния дроб, клетките на задстомашната и щитовидната жлеза и други.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Диференцирани клетки могат да се развият и от недиференцирани клетки, които наричаме стволови клетки. Развитието на едни и същи стволови клетки може да протече така, че новополучените диференцирани клетки да изпълняват различна функция. Така например ембрионалните стволови клетки могат да се диференцират в различни клетъчни популации. От друга страна, ненапълно диференцираните стволови клетки могат да се размножават и това е характерно за непрекъснато обменящите се клетъчни популации като например епителните клетки в долната част на храносмилателния тракт – клетките на стомаха, тънките и дебелите черва и други. Развитието на стволовите клетки до напълно диференцирани клетки определя дадена клетъчна линия. Стволовите клетки, които се размножават в една клетъчна линия се наричат унипотентни, докато тези, които изграждат няколко клетъчни линии, означаваме като плурипотентни.