Снимки на вътрешния клепач на окото, направена със стандартна камера за смартфон, може да се използват за скрининг на анемия, според ново проучване, публикувано миналата седмица в списанието с отворен достъп PLOS ONE, от д-р Селим Сюнер от университета Браун и болница Род Айлънд, САЩ.


Анемията се характеризира с ниска концентрация на хемоглобин в кръвта или ниско ниво на абсолютния брой на еритроцитите, като засяга приблизително 5,6% от американците и над 25% от световното население. Тежката анемия е важен рисков фактор за заболяемост и смъртност, особено при деца, възрастни хора и хронично болни.


Към момента е налице необходимост от евтини, достъпни и неинвазивни инструментални методи, чрез които да се прави чест скрининг и диагностика за анемия.Предишни проучвания показват, че вътрешността на долния клепач, наречена палпебрална конюнктива - изглежда по-бледа при наличие на анемичен синдром. В проучването си изследователите са получили изображения от смартфони на тази лигавици от 142 пациенти. При тях нивата на хемоглобина варират в широк диапазон.


Учените увеличават малкия край на конюнктивата на всяка снимка и разработват нов алгоритъм, оптимизиращ цветовата разделителна способност, както и модел за прогнозиране, свързващ цвета на конюнктивата, в сравнение с околната кожа и склерата. Сравнение се прави между тези данни и нивата на хемоглобина. След това екипът тества новите алгоритми върху снимки, събрани от 202 нови пациенти.


Когато се анализира новият набор от снимки, моделът достига до 72,6% точност (CI 71,4-73,8), 72,8% чувствителност (71-74,6) и 72,5% специфичност (70,8-74,1) при прогнозиране на анемия. Точността за трансфузионните прагове е по-висока, с 94,4% точност (93,7-95,0) за нисък трансфузионен праг и 86% точност (85,0-86,9) за по-висок праг.


Важно е да се отбележи, че цветът на кожата не променя резултатите, но качеството на изображението има известен ефект. Резултатите предполагат, че приложение за смартфон може да се използва за скрининг на анемия в отдалечени райони, например, където кръвните тестове могат да представляват затруднение, особено при нужда от чест скрининг.


Авторите добавят като заключение, че изображенията върху съдовата повърхност на долния клепач, получени от камерата на смартфон, могат да се използват за оценка на концентрацията на хемоглобин в кръвта и дори за прогнозиране на анемия, с висока чувствителност.


Източници:
Smartphone photos can be used to detect anemia (medicalxpress.com)

Prediction of anemia and estimation of hemoglobin concentration using a smartphone camera (plos.org)