Учени са открили нов начин, по който да правят лекарства. Новият метод ще позволи лекарства, които не носят никакви странични ефекти върху приемащия.


Методът, по който работят поне една трета от всички лекарства, продаващи се в аптеките, включва активирането на рецептор, свързан с G протеин, или GPCR. Този протеин се намира в клетъчната мембрана. Учените са открили как да го активират, без да се задействат други процеси, непредвидени за приема на едно лекарство и водят до странични ефекти.


GPCR представлява сбор от междусвързани сегменти в клетъчната мембрана, които излизат и влизат в нея. Те са като приемник на молекули, каквито са лекарствата. При прием на лекарство молекулите му се свързват с външната част на сегментите. Тогава се активират G протеин и ß-arrestin протеин, които се намират във вътрешната част на рецептора. Но фактът, че сегментите са свързани и излизат и влизат от мембраната лесно може да доведе до странични ефекти. Едно лекарство може да има за цел да повлияе само на един сегмент, но са афектирани множество.Начинът, по който може да се превъзмогне това, е чрез вътрешна активация. Когато директно се засегнат вътрешните части на сегмента, не е нужно лекарството да преминава през целия „тунел“ от сегменти и да се рискува засягане на множество от тях. Учени от университета в Токио са открили начин това да стане възможно. Той включва активиране на рецептор тип GPCR, свързан с костния метаболизъм. Той се нарича PTH1R и учените са открили как да го активират без да влияят на външните сегменти на рецептора, и само вътрешно.


PTH1R е рецептор, свързан с G-протеин. Учените са изобразили чрез микроскоп структурата на цялата молекула. Синтезирана е специална молекула, PCO371, който директно се свързва с вътрешните сегменти на рецептора и го активира. Но се активират само тези протеини, които молекулата трябва да активира – не се засягат други части от рецептора, които могат да предизвикат странични ефекти.


Технологията, въведена от PCO371, може да доведе до нов вид лекарства без опасни странични ефекти. Освен PTH1R, който е в костите, технологията може да се приложи към много видове GCPR рецептори. Това ще даде възможност за нови лекарства против заболявания като затлъстяване, остеопороза и неврологични заболявания.


Референции:
Nureki, O. (2023, June 7) Class B1 GPCR activation by an intracellular agonist. Retrieved 2023, June 9 from https://www.nature.com/articles/s41586-023-06169-3