Синапсът се нарича мястото на контакт и взаимодействие между две клетки, където се извършва предаване на информация под формата на специфични сигнали, разменяни между клетките.


В тесния смисъл на думата синапс представлява мястото на контакт между две нервни клетки. В по-широк смисъл терминът синапс се определя като място на контакт между една нервна клетка и друга (например мускулна или жлезиста клетка или място на контакт между две клетки, от други тъкани, които са различни от нервната тъкан.


Посредством синапсите става предаването на информация. Всеки неврон образува приблизително 1000 синапса. Тъй като човешкият мозък съдържа около 1011 неврона, то общият брой на синапсите в него е 1014 – или повече от броя на звездите в нашата галактика.Благодарение на синаптичните си контакти отделните нервни клетки се свързват в единна нервна мрежа със сложен характер.


Съществуват два типа синапси – електрически и химически. В нервната система преобладават химическите синапси.


Електрическите синапси позволяват директно предаване на йони и молекули от една клетка в друга. Преминаването се осъществява посредством специален канал, свързващ двете клетки. Този канал не във всички случаи е отворен, като той променя своята проводимост под влиянието на различни фактори – наличие на калциеви йони, рН.


При този вид синапс е характерно, че предаването се осъществява с висока скорост, което позволява възбуждане на голям брой клетки едновременно. Предаването на сигналите може да се осъществява двупосочно.


Химичните синапси се осъществяват чрез специфични молекули – медиатори (невротрансмитери). Окончанието, от което се отделя медиаторът се нарича пресинаптично, а това, върху което оказва своето действие – постсинаптично.


Предаването на информация в химичните синапси се извършва в една посока. Процесът е с по-бавна скорост, но притежава редица предимства. При този тип синапси има възможност за регулация на предаване на сигнала – съответно усилване или отслабване и то в широки граници. Поради по-голямата си пластичност химичните синапси участват в реализирането на всички по-сложни процеси в централната нервна система.