Друг повърхностен гръбен мускул е широкият гръбен мускул (2 броя – ляв и десен). Подобен по мащаб и дори надминаващ по размери трапецовидния, широкият гръбен мускул води началото си от гръбначния стълб и по-точно от торакалните прешлени с номера от 6-ти до 12-ти, от основата на последните 3 ребра, от торако-ломбалната фасция, както и от горния гребен на илиачните (тазови) кости. Краят на този мускул се поставя на хумеруса (раменната кост) и чрез дейността си спомага за привеждането на горния крайник към тялото и медиалното му завъртане.
 
Друг важен мускул – спадащ отново към групата на повърхностните гръбни мускули е ромбовидният мускул. Той е разположен под трапецовидния мускул и е съставен от две части – голям и малък ромбовиден мускул. Малкият ромбовиден мускул е разположен над големия и съответно по-близо до шията и главата. Отново по два броя (съответно от лявата и от дясната страна на гръбначния стълб) той се захваща за седмия шиен прешлен, както и за гръдните прешлени на гръбначния стълб с номера от едно до пет.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Латерално, ромбовидният мускул (и малкият и големият) завършват на повърхността на лопатката разположена към гръбначния стълб. Функцията на този мускул е да придърпва лопатката назад и подобно на трапецовидния мускул да спомага за ротацията на лопатката в нейната плоскост. Но, за разлика от трапецовидния мускул, ромбовидния спомага за ротацията на лопатката по часовниковата стрелка, тоест, той избутва частта на лопатката, за която се е захванал нагоре, така че ямката на лопатката с раменната става да се смъкне надолу.
 
Към тази група частично се прибавя и повдигачът на лопатката – мускул, водещ началото си от 1-ви до 4-ти шиен прешлен и завършващ на горния ъгъл на лопатката към гръбначния стълб. Поради местоположението си, този мускул споменахме и в групата на шийните мускули