Шарл Робер Рише е френски физиолог, известен със своите изследвания върху анафилаксията при човека. Роден е на 26 август 1850 година в Париж, в семейството на Алфред Рише, професор по клинична хирургия в медицинския факултет на Парижкия университет. След завършване на средното си образование, Шарл Рише записва медицина в Парижкия университет, но скоро разбира, че не го интересува практическата медицина, а по-скоро изследователската работа и хуманитарните дисциплини, към които запазва интереса си цял живот.

 

В университета изучава хипнозата, храносмилателните секрети и влиянието на болката върху дейността на мускулите и нервите. През 1877 година се дипломира, а една година по-късно защитава докторска дисертация, в която за първи път доказва наличието на солна киселина в секрета на стомаха при бозайниците, птиците и безгръбначните. През 1887 година става професор по физиология в Колеж дьо Франс и се заема с изучаването на различните видове мускулни съкращения


 

От 1891 година издава списанието „Анали на психичните науки“ (Annales des sciences psychiques), а през 1905 става президент на Британското общество за изследване на психиката.
По-късно, през 1913 година, Шарл Рише получава Нобелова награда за физиология и медицина за откриването на анафилаксията. Терминът е измислен от самия него и обозначава някои видове остра алергична реакция. Рише определя анафилаксията като свръхчувствителност на организмите към определени протеини, колоиди или токсини.

 

Изследването на Рише се оказва изключително важно за съвременната медицина. Само от 1902 до 1903 година са написани над 4000 медицинки трактата, базирани на резултатите от проучването на френския физиолог. Той доказва, че инжектирането на протеини в организма може да доведе до трайни промени в конструкцията на телесните течности.

 

Откритието му се смята за един от основните „крайпътни камъни“ на патологията. След Нобеловата награда медикът се занимава основно с академична дейност. Той става автор на няколко труда на тема физиология както и редактор на множество медицински трудове, учебници и сборници с лекции. Един от синовете на Шарл Рише го наследява и също става професор по медицина.