Един от важните мускули – спадащи към групата на Междинните флексори (сгъвачи) на предмишницата е т. нар. Flexor digitorum superficialis.
 
Името на този мускул подсказва и неговите функции. Flexor описва действието му на сгъвач на предмишницата и китката, digitorum корелира с функцията му да сгъва пръстите, а superficialis описва местоположението му – върху всички останали мускули, които движат пръстите.
 
Този мускул води началото си от лакътната става и по-точно от долния край на хумеруса (раменната кост) и горния край на улната (лакътната кост), както и от скосената повърхност на радиуса (лъчевата кост). След това, той се спуска надолу по дължината на предмишницата, преминава, като в тунел, под друг малък мускул разположен над китковите кости (Flexor retinaculum) и завършва под формата на четири сухожилия по дължината на пръстите.
NEWS_MORE_BOX
 
 
През този китков „тунел“, през който описаните сухожилия преминават, преминава и нерв, който инервира пръстите. Компресията (свиването) на този тунел, води до усещането за слабост в мускулите на китката и липсата на усещания в пръстите.
 
От своя страна, сухожилията на Flexor digitorum superficialis, които преминават по дължината на пръстите, завършват на средната фаланга на показалеца, средния пръст, безименния и кутрето. Интересното е, че в своя край, тези сухожилия се раздвояват и позволяват сухожилието на друг мускул (Flexor digitorum profundus) да премине между двата им края. Като сгъвач на пръстите, Flexor digitorum superficialis извършва движенията в малките стави между костите на дланта и първите фаланги на пръстите, както и между първите и вторите фаланги на пръстите.
 
Това ни помага да извършваме движенията от фината моторика, които ни помагат да се издигнем над животинското царство и да се приемем като членове на по-висшия вид - Човека.