Сертолиевите клетки са специализирани епителни клетки в стените на семенните тубули (каналчета), които подпомагат производството на сперматозоиди. Заедно Сертолиевите клетки образуват кръвно-тестикуларната бариера, която разделя семенните тубули на две отделения и създава защитна, подхранваща среда за сперматогенезата.

 

Сертолиевите клетки също функционират като фагоцити за отстраняване на излишната цитоплазма и апоптотични сперматозоиди от семенните тубули и играят централна роля в половата диференциация на човешките ембриони (процесът, при който мъжките и женските полови органи се развиват от неутрални ембрионални структури).Сертолиевите клетки са поддържащи клетки за сперматогенезата и тяхната основна роля е да защитават и подхранват зародишните клетки, докато се развиват в сперматозоиди. Те също произвеждат андроген свързващ протеин, който свързва и концентрира тестостерона в семенните тубули.


Зрелите сперматозоиди се развиват чрез мейоза от зародишни клетки в семенните тубули. Сертолиевите клетки образуват защитни джобове около зародишните клетки и освобождават хранителни вещества, за да подпомогнат развитието им в сперматозоиди.


Клетките на Сертоли (Sertoli) също действат като фагоцити и премахват апоптотичните сперматозоиди и излишната цитоплазма от семенните тубули. Остатъчната цитоплазма е страничен продукт от сперматогенезата, а апоптозата (програмираната клетъчна смърт) засяга над половината от развиващите се сперматозоиди, преди да достигнат зрялост. Следователно, Сертолиевите клетки имат важна роля при изчистването на нежеланите материали от семенните тубули.


Друга важна функция на Сертолиевите клетки е да произвеждат андроген свързващ протеин (ABP) – гликопротеин, който специфично се свързва с тестостерона. ABP увеличава концентрацията на тестостерон в семенните тубули, което е от съществено значение за пълното съзряване и освобождаване на сперматозоидите. Затова АВР е решаващ компонент на сперматогенезата.


Сертолиевите клетки играят централна роля в половата диференциация на човешкия ембриони, която се извършва 6 седмици след оплождането. Сертолиевите клетки се развиват в отговор на сигнал от ген от Y-хромозомата и инициират развитието на тестисите при мъжките ембриони. Те също така отделят хормон, наречен антимюлеров хормон, който потиска развитието на женските полови органи и зародишните клетки.


Лайдиговите клетки (други специализирани клетки на тестисите) отделят тестостерон, който подпомага развитието на мъжките полови органи. Следователно, както Сертолиевите, така и Лайдиговите клетки са жизненоважни за ембрионалното развитие на мъжете.


Кръвно-тестикуларната бариера разделя семенните тубули на две отделения – базално отделение и адлуминално отделение. Базалното отделение съдържа сперматогонии (стволови клетки или първични герминативни клетки), а адлуминалното отделение съдържа развиващи се сперматозоиди. Големите молекули не могат да преминат през кръвно-тестикуларната бариера, така че адлуминалното отделение е изолирано от базалното отделение и кръвта. Това създава защитна микросреда, която подпомага развитието и узряването на сперматозоидите.


Библиография:
Biology Dictionary. Sertoli Cell
Sharpe RM, McKinnell C, Kivlin C, Fisher JS (June 2003). "Proliferation and functional maturation of Sertoli cells, and their relevance to disorders of testis function in adulthood"
Nicholls PK, Stanton PG, Chen JL, Olcorn JS, Haverfield JT, Qian H, Walton KL, Gregorevic P, Harrison CA (December 2012). "Activin signaling regulates Sertoli cell differentiation and function"