Ново проучване предполага, че самотата намалява с възрастта, като по-засегнати са мъжете, отколкото жените. Учените на Острова стигат и до друго интересно заключение - че хората в страни с повече колективизъм в обществото са по-малко склонни да се чувстват самотни, отколкото в индивидуалистичните общности.


През последните години самотата влезна във фокуса на множество изследвания, тъй като вредите от въздействието й както върху хората, така и върху обществата, продължават да нарастват. Самотата се отразява негативно върху благосъстоянието на хората и икономиката, и увеличава вероятността човек да изпада в депресивни епизоди и да потърси медицинска помощ.


Авторите на ново изследване заявяват, че самотата може да се разбира като „несъответствие между действителните и желаните социални взаимоотношения“. Според това определение двама души, които имат еднакъв брой социални отношения, могат да изпитат самотата по различен начин, ако единият желае повече социални отношения от другия.Проучването им е публикувано в списание „Личност и индивидуални различия“, и се основава на значим глобален набор от данни, който British Broadcasting Corporation (BBC) събра за своя „Експеримент по самота“. Авторите са наясно, че самотата е сложно понятие, ето защо те стъпват на голям и разнообразен набор от данни, за да проучат начините, по които културата, възрастта и полът влияят на самотата.


Проучването се основава на информация от близо 55 000 души на възраст между 16 и 99 години от 237 държави, което го прави едно от най-големите и най-разнообразни по рода си. Авторите се фокусират върху една конкретна подгрупа от тези данни – участниците, които са уточнили своя пол. Така изследването на финала обхваща 46 054 души.


Възрастта, полът и културата влияят на самотата


Авторите откриват, че самотата има тенденция да се увеличава въз основа на индивидуализма на хората и намалява с остаряването им. Самотата е по-разпространена сред мъжете, отколкото жените, сочат още обобщените им данни за взаимодействието на възраст, пол и културен произход.


Според проф. Мануела Барето от Университета в Ексетър, Великобритания и водещ автор на изследването: „Противно на онова, което хората могат да очакват, самотата не е затруднение, характерно само за възрастните хора. Всъщност по-младите хора отчитат по-големи чувства на самота“. Това е така защото самотата произтича от усещането, че социалните връзки не са толкова добри, колкото се желае. Или се дължи на различните очаквания, които имат по-младите и възрастните хора. Така, че възраствоият модел се оказва водещ в много страни и култури.

 

Източник: Мedicalnewstoday.